Vi kommer antakelig aldri til å få rede på hvor Giardia-parasittene som har plaget store deler av befolkningen i høst kom fra. Det kan være fra et kloakkanlegg, men det kan også komme fra sauer som har beitet i nærheten av Svartediket.

Og siden fagsjef i Vann— og avløpsetaten Ivar Kalland har bestemt seg for «å knekke alle mistenkte», kan det også ramme sauene, ikke bare dem som eier kloakk som ikke holder vann.

Om 14 dager vil etaten foreslå at sauer ikke skal få beite nær Svartediket.

— Skal det bygges gjerder?

— Nei, selv om det var gjerder der på 50-tallet. Vi ønsker at gjetere skal holde sauene borte fra Svartediket, sier Kalland.