Det går frem av innstillingen som ble oversendt Statsadvokaten i Hordaland i går. Siktelsen understreker hvor alvorlig politiet mener saken er.

Blir husverten tiltalt og senere dømt for medvirkning til overlagt drap risikerer han mellom 14 og 21 års fengsel.

Ikke overrasket

— Det kommer ikke som noen overraskelse på oss at politiet går høyt ut og innstiller på tiltale om medvirkning til overlagt drap, sier husvertens forsvarer, advokat Helge Wesenberg.

Han er derimot spent på hva statsadvokaten og til slutt riksadvokaten foretar seg.

— Politiet bygger sin sak på forklaringen fra min klients kone. Slik jeg leser den sier hun ikke noe om at ektemannen skal ha fortalt om drap, sier Wesenberg.

Toppe-drapet har utviklet seg til å bli en svært innfløkt kriminalsak. Først ble tre unge gutter pågrepet og siktet i saken. Så kom husvertens bror på banen. Han tilsto, og tok senere sitt eget liv.

Ble tatt i løgn

Politiet fattet deretter stadig større mistanke til husvertens opptreden og forklaringer. De hadde tatt ham i løgn flere ganger, men hadde ikke nok. Konen sto for gjennombruddet.

I en fortrolig samtale skal husverten ha fortalt henne at han og broren hadde snakket om å «ta» Løtvedt, og at han kjente til at broren skulle skremme ham.

Brødrene hadde snakket om hvor viktig det var å ta seg inn uten å bli sett, og at det ikke skulle etterlates spor. Disse uttalelsene mener politiet peker i klar retning av at det ikke var snakk om å skremme, men å rydde Løtvedt av veien.

Drapsmotivet mener politiet ligger i den svært betente konflikten som var mellom husverten, hans kone og til slutt også broren.

Er tilregnelig

Husverten har vært underlagt judisiell observasjon. De sakkyndige har konkludert med at han både var og er strafferettslig tilregnelig. Selv om de vier hans personlighet mye oppmerksomhet, mener de at det ikke er grunnlag for å påstå forvaring. Dersom det blir tatt ut tiltale blir det derfor snakk om en ordinær straffesak.

Husverten er en gang tidligere dømt til sikring for seksuelle overgrep mot to barn.

BT vet at det innad i etterforskningsgruppen i politiet knyter seg stor penning til om de blir tatt ut drapstiltale mot husverten.

— Her er det ingen mellomting. Full pakke, eller ingenting, sier en kilde til BT.

Det er med andre ord mye som står på spill frem mot en eventuell rettssak, som trolig først vil komme opp utpå høsten.

Offisielt var det ingen i politiet som ville kommentere saken i går.

ÅSTEDET: Det var i dette huset leieboeren ble drept.