Det er køene, der bilistene bruker halvtimen på å kjøre et par kilometer nær bomstasjonsområdet, som har fått veisjefen til å tenke i nye trafikkbaner på en fullstendig overbelastet vei til og fra Bergen sentrum.

De gledelige førjulstankene i Statens vegvesen er omtalt i etatens internavis «Vegen og vi» denne uken.

— Ett av alternativene er å slippe trafikken gratis gjennom bommen i rushtiden, sier rådgiver Per Steffen Myhren ved Veisjefens kontor i Hordaland.

En times gratispassering gjennom bommene gir et inntektstap hver dag på 40.000 kroner.

Køene i rushtidene, særlig ettermiddagene fredager og søndager, på Nordhordlandsbrua er frustrerende for bilistene, og blant de verste i landet. Det er knapt andre steder der man må bruke en halv time på å kjøre to kilometer frem til en bomstasjon. Fra sør kan køen da strekke seg helt til den 800 meter lange Hordviktunnelen på bysiden.

Vegsjefen vurderer også et alternativ til gratis-bom i rushtimene.

— Vi ser på en løsning der trafikantene kan passere bomstasjonen i tre felt i stedet for de to som blir brukt i dag. Da blir det tre felt i den retning køen kommer, og bare ett felt i rushtiden i motsatt retning, sier Myhren.

Trafikken på E 39 over flytebroen nord for Bergen øker årlig, med 5,3 prosent opp så langt i år sammenliknet med 2001. Høyeste døgntrafikk som er målt i år er 13.000 kjøretøy.

GRATIS: En times gratispassering gjennom bommene på Nordhordlandsbrua gir et inntektstap hver dag på 40.000 kroner. ARKIVFOTO: MARTE ROGNERUD