Organisasjonen har nå sendt brev til tre statsråder. De ber om en gjennomgang av hvordan barn er møtt og ivaretatt i forbindelse med anmeldelse av overgrep og den videre etterforskningen, samt hvordan barna er fulgt opp av hjelpeapparatet.

Redd Barna er glad for den omfattende satsingen politiet har vist de siste månedene i denne saken.

– Overrasket og rystet

– Vi er imidlertid overrasket og rystet over at det nå fremkommer informasjon om anmeldte forhold, der barn ikke er blitt avhørt, eller der barn er blitt avhørt opptil ett år etter at anmeldelsen har funnet sted, heter det i brevet, som er sendt statsrådene Sylvia Brustad, Knut Storberget og Manuela Ramin Osmundsen.

Redd Barna ber spesielt om en gjennomgang av hendelsen på Sotra i 1999. Mannen som nå er siktet ble den gang anmeldt for flere overgrep, men sakene ble henlagt.

Krever Sotra-svar

Redd Barna ber om svar på om barna det gjaldt fikk forklare seg i dommeravhør, og om de ble tatt vare på av hjelpeapparatet etterpå.

– Vi ber spesielt om at barn i lommemannsaken blir kontaktet for å få fortalt om sine erfaringer fra møtet med politiet. Dette for å sikre kunnskap direkte fra barn, som politiet og rettsapparatet kan lære av i andre saker, skriver organisasjonen i brevet.

ØNSKER SOTRA-SVAR: Redd Barna ber spesielt om en gjennomgang av hendelsen på Sotra i 1999. Mannen som nå er siktet ble den gang anmeldt for flere overgrep, men sakene ble henlagt.
POLITIET