For å kunne fremme et såkalt innbyggerinitiativ i Bergen bystyre trenger man 300 stemmer.

Da Anders Waage Nilsen la ut forslaget sitt onsdag ettermiddag hadde han ikke forventet så stor respons. Før kvelden er omme har han allerede kommet halvveis. Stedet han har lagt det ut på er nettsiden minsak.no, som regjeringen har lansert (se faktaboks på siden).

Siste: Kl. 23.15 har Nilsens forslag fått 361 stemmer, og han er altså i mål.

Innlysende smart

— Det er jo utrolig bra om vi hadde fått alle stemmene vi trengte bare på en ettermiddag eller en kveld. Jeg har fått enorm respons på dette fra alt fra byplanleggere og politikere og andre folk. Ideen er såpass innlysende smart at den appellerer til ganske mange.

Og ideen? Bygge en gondolbybane fra Bergen sentrum til Haukeland sykehus. Det er langt fra første gang man har hørt om dette, og ikke første gangen Waage Nilsen lanserer den heller.

Les forslaget i sin helhet på denne siden

— Vi skulle fremme innbyggerinitiativ om dette for flere år siden, men så ville flere partier selv ta det opp. Deretter kokte det bort, og da denne nye portalen nå er lansert så tenkte jeg vi burde prøve igjen.

Mange andre

Siden sist er det også kommet opp flere internasjonale prosjekter med gode resultater å vise til, påpeker han. I forslaget sitt viser han til flere byer i USA, Sør-Amerika og Europa som har startet lignende prosjekter for å få bukt med samme trafikkproblemer som Bergen har.

Fordelene mener han er mange:

  • Det er behov for styrket mobilitet i et utvide sentrumsområde
  • Man knytter sammen knutepunkter og store arbeidsplasser
  • Man kan etablere nye transportårer på tvers av eksisterende strukturer
  • Det blir en høyere andel elektrifiserte og energieffektive transportmidler I tillegg så krever de mye mindre areal enn en Bybane, svever lydløst og koster mindre.

«Beregninger viser at light rails koster 36 millioner dollar per mile, mens svevebaner koster fra 3-12 milloner på samme distanse». skriver han i forslaget.

Waage Nilsen selv representerer konsulentselskapet Dreis AS.

Foreslår mulighet

Forslaget han vil fremme i bystyret i Bergen lyder som følger:

«Bergen Kommune bør gjennomføre en mulighetsstudie for etablering av svevebaner i Bergen, for å finne ut i hvilken grad slike baner kan fungere som et effektivt "spredenett" for å utvide sentrumsområdet på tvers av vekjente barrierer»,

— Jeg ber ikke om at dette skal bygges, men at man ser på det som et av alternativene som kan utredes når vi prosjekterer dem fremtidige infrastrukturen i Bergen. En mulighetsstudie kan se på hva dette vil koste, hvilke problemer en trasé vil møte på og hvilke erfaringer andre byer har hatt med dette, sier Waage Nilsen.

Hva tenker du om forslaget? Stemmer du for at dette skal opp i bystyret? Diskuter under!

FORSLAGSSTILLER: Anders Waage Nilsen