Som varslet vedtok styret i Elkem i dag en anbefaling om å flytte produksjonen på Bjølvefossen til Island.

Det endelige vedtaket fattes av styret i Elkems eier Orkla 27. oktober.

Nedleggingen av smelteverket skal skje ved en gradvis nedtrapping, som starter i 2007. I 2008 vil det bli en større nedtrapping, parallellt med at driften av det nye verket på Island starter i februar 2008.

270 millioner kroner skal investeres i oppgradering av anlegget på Island.

Samtidig som de 160 arbeiderne på Bjølvefossen ble informert om at arbeidsplassen deres legges ned, presenterte styreformann Lars Gule i Elkem Bjølvefossen AS Elkem-styrets nye plan for anlegget i Ålvik.

Elkem vil i første omgang investere 30 millioner kroner i en prøveordning med gjenvinning av miljøavfall fra aluminiumsindustrien.

Dersom forsøket går bra, skal nye 70 millioner investeres for å bygge et permanent gjenvinningsanlegg.

Dette vil skape 50 til 60 nye arbeidsplasser i Ålvik.

Også denne anbefalingen skal formelt godkjennes i Orkla-styret.

De ansatte på Bjølvefossen reagerte i dag sterkt på at det ikke kom noe endelig vedtak fra Elkem-styret, som trenger godkjenning fra Orkla om to uker.

— Direkte tåpelig, sa hovedtillitsvalgt Frode Jacobsen til bt.no.

FLAGGER UR: Styreformann i Elkem Bjølvesfossen, Lars Gule, informerer de ansatteom utflaggingsvedtaket.
ARNE INGE HOFSETH (MMS)
MISTER JOBBEN: De ansatte visste hva som kom da de i dag var samlet til informasjonsmøte etter at styret hadde tatt sin beslutning.
ARNE INGE HOFSETH (MMS)