Situasjonen for villfisken i Hordaland betegnes som kritisk av forskere.

— Vi vil ha total fiskestopp etter laks. Det er vår anbefaling til Fylkesmannen når de nye fiskereglene skal fastsettes, sier Alv Arne Lyse, fylkessekretær for Norges Jeger og Fiskeforbund, avdeling Hordaland.

Her kan du lese Fylkesmannens forslag til strengere regulering.

Lei av å få skyld Lyse sier laksefiskere er lei av å få skyld for villaksens situasjon.

— Oppdrettsnæringen bruker som argument at sportsfiskere fisker ut villaksen, og at det er en av hovedgrunnene til den kritiske situasjonen for villaksen i Hordaland, hevder han.

— Nå vil vi ha full fiskestopp, for ta bort all tvil om hva som er årsaken til laksekrisen. De skal i alle fall ikke kunne si at det er sportsfiskernes skyld.

Ifølge Fylkesmannen er nå bare seks av 18 lakseelver i Hordaland fiskbare: Etneelva, Frøysetelva, Loneelva, Daleelva, Oselva og Storelva i Arna.

— Mange år med fredning eller stenging av elver for laksefiske har ikke ført til mer laks i elvene. Nå vil vi ta den helt ut og stenge alle. Sjøfisket etter laks har vært borte i mange år. Nå må det en gang for alle bli tydelig for myndighetene hva som er problemet; lakselus og rømt oppdrettsfisk, mener Lyse.

— Katastrofal situasjon Fiskeforvalter Atle Kambestad ved Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen karakteriserer situasjonen for villaksen i Hordaland slik:

— Katastrofal. Det nyopprettede Vitenskapelig råd for lakseforvaltning tegner da også et svært dystert bilde av situasjonen for villaksen i Hordaland, påpeker Kambestad.

Laksestammene i Hordaland er under hardt press. Hovedårsakene som trekkes frem av forskere og Fylkesmannen er rømt oppdrettslaks og lakselus, som tar livet av smolten.

Stenger for ørretfiske Men nå spisser det seg også til for ørreten. Det drastiske forslaget om å stenge elver for sjøørettfiske fremgår av Fylkesmannens foreskrift for regulering av lakse- og ørretfiske i vassdragene i Hordaland. Forslaget legges ut til høring i dag.

— Stengingsforslaget gjelder alle elver mellom Øystese og Omvikedalen, sier Atle Kambestad.

Flere og flere sjøørrettstammer i Hordaland har for lite gytefisk. Ifølge Fylkesmannen skyldes dette lakselus i sjøen. Derfor må sjøørretstammene vernes.

— Hordaland er nå det fylket i landet med mest omfattende fredning/stenging i elvefiske, sier Kambestad.

Regjeringen ansvarlig Fylkessekretær Alv Arne Lyse i Jeger- og Fiskeforbundet mener den sittende regjeringen må ta ansvaret for det som skjer med villaksen i Hordaland.

— Vi kommer til å ansvarliggjøre regjeringen for å utrydde villaksen i Hordaland, sier Lyse. Han representerer 7000 medlemmer i Hordaland-avdelingen til Norges Jeger og Fiskeforbund.

I høringsuttalelsen til ny forskrift for krav til oppdrettsnæring i Hardangerfjorden krever Jeger- og Fiskeforbundet en halvering av dagens produksjon, fra 50.000 til 25.000 tonn.

I høst er antall lus tredoblet i oppdrettsanleggene.

— Jeg er alvorlig bekymret for neste års smolt, hvis de ikke får bukt med problemet resistente lakselus, sier Lyse.

Ønsker velkommen

Regionsjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Hans Inge Algrøy, hilser forslaget fra Norges Jeger og Fiskeforbund avdeling Hordaland velkommen.

— Det høres veldig bra ut at også de tar sin del av ansvaret for villaksen, på samme måte som vi tar vår del. Det er jo åpenbart at når de fisker ut gytefisken, så er det med på å gjøre laksebestandene sårbare, sier Algrøy.

- Men Jeger og Fiskeforbundet sier de foreslår dette for å få frem hva som er de egentlige årsakene til den kritiske situasjonen for villaksen nå; lakselus og rømt oppdrettsfisk. Hva sier du til det?

— De mener all skyld ligger hos oppdrettsnæringen. Det er vi uenige i, sier Algrøy.

  • Les mer om problemene med lakselus i torsdagens papirutgave av BT.Norges Jeger og Fiskeforbund vil ha stopp i laksefisket i alle elver i Hordaland. Er du enig?