Sjekk vårt unike materiale om Kvikk-saken

— Når jeg kommer tilbake fra påskeferie, vil jeg be om en full gjennomgang av «Kvikk»-saken, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

— Først vil jeg danne meg et bilde av alt som har skjedd i saken de ti årene den har pågått. Så vil jeg ha jeg en oversikt over de prosesser som er satt i gang når det gjelder kartlegging av stråling i Forsvaret og forskningsprosjekter som pågår. Deretter får vi vurdere hva som skal gjøres videre, sier Strøm-Erichsen.

Høyt prioritert

Forsvarsministeren understreker at det allerede er tatt flere konkrete initiativ for å kartlegge stråling i Forsvaret.

— Det å kartlegge og sørge for at våre ansatte ikke utsettes for helserisiko er en svært høyt prioritert oppgave, sier Strøm-Erichsen. Hun viser til den store undersøkelsen av helse, miljø og sikkerhet som forskere ved Universitetet i Bergen utfører på oppdrag fra Sjøforsvaret:

— I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Statens strålevern som skal se på helseeffekter av yrkesmessig radareksponering, både mikrobølgestråling og røntgenstråling fra radarens sendere.

- Alvorlig

— De siste dagers avisartikler har gjort det klart for meg at «Kvikk»-foreldrene ikke er helt fornøyde med de prosessene som er i gang. Det må vi gripe fatt i, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun legger spesielt merke til at foreldrene ikke stoler statlige forskningsinstitusjoner:

— Det er alvorlig hvis foreldrene ikke har tillit til Statens strålevern, Statens arbeidsmiljøinstitutt og andre faginstitusjoner. Jeg må for min del finne ut hva som er årsaken til at foreldrene ikke stoler på ekspertene og hva som eventuelt skal til for at tilliten gjenopprettes.

Kan bli nye målinger

— Hvordan vil den nye saksgjennomgangen konkret bli lagt opp?

— Det er vanskelig å si noe om det før vi setter oss ned over påske og begynner arbeidet. Vi har folk i Forsvarsdepartementet som kjenner «Kvikk»-saken godt og det er naturlig at vi snakker med foreldrene. Vi er allerede i gang med en god prosess når det gjelder å kompensere dem økonomisk for barnas skader.

— Vil uavhengig vitenskapelig ekspertise bli trukket inn?

— Jeg vil umiddelbart ta kontakt med professor Bente Moen og forskerne ved universitet i Bergen. Det ser ut til at deres arbeid har høy tillit blant foreldrene.

Løpet videre får vi komme tilbake til. Jeg vil på et mye senere tidspunkt ta stilling til om det eventuelt skal settes i gang en uavhengig gransking der også utenlandsk ekspertise trekkes inn.

Vil til bunns

— Er det aktuelt å gjøre nye målinger av strålingsmiljøet på «Kvikk»?

— Det må vi også se på i vår gjennomgang. Jeg kan ikke forstå at det skulle være problemer med å gjøre nye målinger hvis det faktisk er slik at den kraftige våpenkontrollradaren ikke er målt, eller om det er andre sider av strålingsmiljøet på «Kvikk» som må kartlegges.

— Jeg kan ikke understreke sterkt nok at vi er interessert i å komme til bunns i strålings betydning for arbeidsmiljøet til ansatte i Forsvaret, sier Strøm-Erichsen.

SJØFORSVARET