Før jul sendte losjen en søknad til Kontor for Skjenkesaker i Bergen kommune. Frimurerlosjen har allerede lov til å nyte et glass eller to i første etasje i Jonas Reinsgate 14. Nå ønsker brødrene å skjenke også i losjens fjerde etasje, det såkalte Sangerloftet.

Synger hver onsdag

Det har seg nemlig slik at losjen har flere medlemmer som er glade i å synge. De samles i Frimurernes sangforening.

Av søknaden går det frem at de møtes hver onsdag, med unntak av sommerstid. Ettersom fjerde etasje er pusset opp, ønsker frimurerne å kunne flytte aktiviteten hit. I denne etasjen er det også kommet nytt kjøkken, og brødrene kan da nyte mat og drikke her i forbindelse med øvingene.

Den edle vitenskap

Søknaden er nå til behandling hos skjenkekontoret i Bergen kommune. I sitt svarbrev skriver de at det kan ta to måneder å behandle søknaden.

I mellomtiden blir det ikke skjenk på Sangerloftet, for brødrene er opptatt lar seg neppe friste. Det heter at de skal drive opplysning «i den edle vitenskap å utøve dyden og underkue lasten, samt forlene dem kunnskap og styrke til å legge bånd på sine begjæringer og undertrykke sine onde tilbøyeligheter».

Hvorvidt søknaden går gjennom, er en annen skål.

Det lyktes ikke å få kommentar fra representanter fra Bergens Provincialloge.