– Skal Norge ta imot flyktninger og asylsøkere?

Det spørsmålet bør det norske folk få svare på, mener Medard Kalisa.

I en kronikk i dagens BT argumenterer han for folkeavstemning om innvandring til Norge.

– Jeg tror på folkets makt, sier Medard Kalisa.

– En folkeavstemning vil være gambling. Jeg vet det. Det kan jo bli «nei», men jeg er villig til å ta den sjansen. Jeg tror svaret blir positivt, et «ja», sier Medard Kalisa (33).

– Kan ikke tvinge folket

Kalisa kom til Norge som FN-flyktning i 2002. Etter ti måneders norskkurs i Steinkjer gikk veien til jusstudier på Universitetet i Bergen. Til sommeren er han ferdigutdannet jurist, seks år etter ankomsten fra en flyktningleir i Uganda.

Han tror en tilsvarende innvandring til hans hjemland, Rwanda, ville ha blitt oppfattet negativt hvis folket ikke hadde blitt tatt med på råd.

– Jeg tror ikke på at folk kan tvinges til å ta godt imot innvandrere og flyktninger. Motivasjonen til å hjelpe vil være langt sterkere hvis dette er forankret i folket, sier han.

Les også: Frp vil gjerne ha folkeavstemning

Statistisk sentralbyrå måler det norske folks holdning til innvandring gjennom et årlig spørsmålssett. Siden 2002 er tendensen klar. Flere er positive til både innvandring, innvandrere og flyktninger. Samtidig er tallenes tale. Folk flest ønsker ikke en mer liberal innvandringspolitikk. De er fornøyd med dagens tilstand.

– Vil forplikte

Selv opplever ikke Medard Kalisa det norske folket som innvandringsmotstandere.

– Nei. Jeg tror på et positivt svar, men det er viktig at denne holdningen er forankret, og ikke bare noe vi tror. Og et folkelig ja til innvandring vil gi en dobbel effekt, tror den vordende juristen.

For det første det vil det virke oppdragende og bevisstgjørende på utlendinger som kommer til Norge.

– Når man sitter i en flyktningleir sier man ja til å flytte hvor som helst. Men når man har kommet et sted og gjerne sliter litt, er det lett å glemme alt man har fått, sier Kalisa.

– En nyankommet innvandrer kan lett tro at siden de har fått oppholdstillatelse, er det en holdning som hersker hos folk flest. Dette er imidlertid ikke alltid et riktig bilde. Det er jo faktisk mange som opplever innvandring som noe uønsket i Norge.

For det andre vil et samtykke til innvandring forplikte det norske folk til å engasjere seg for å gjøre integreringen lettere for dem som kommer til landet, mener Kalisa.

Håper på debatt

Medard Kalisa er spent på reaksjonene etter utspillet. Han forventer mest positiv respons fra innvandringsmotstandere og at de negative reaksjonene vil komme fra dem som er velvillig innstilt overfor innvandrere.

– Tror du at det vil bli avholdt en folkeavstemning om innvandring?

– Nei, egentlig ikke. Gitt at det har vært veldig få folkeavstemninger i Norge. Men jeg tror integreringen kan realiseres bedre og raskere med folkeavstemning enn er tilfellet i dag. En debatt i denne retningen er det verdt å ta.

VIL VITE: Et «nei» i en folkeavstemning ville selvsagt være en ulempe for både Kalisa og alle andre som trenger beskyttelse og vil til Norge. - Men da vet jeg i hvert fall at jeg ikke er ønsket.
Silje Robinson