KrF i Bergen vil på lang sikt flytte flyplassen på Flesland og plassere den sammen med godsterminal og havn i en av nabokommunene.

Det er en av konklusjonene etter en strategisamling denne helgen. Toppkandidat for KrF, Filip Rygg, sier til Kystradioen at det er et viktig miljøpolitisk grep å samle flyplass, godsterminal og havn på et nytt sted utenfor byen. Sund-ordfører Albrigt Sangolt mener tanken fra KrF er spennende og viser til at kommunen allerede har foreslått å se nytt Sotrasamband i sammenheng med ny storhavn og kollektivtrafikk.

Han mener at en eventuell flyplass på Sotra i tilfelle må plasseres i midtre eller vestre del av kommunen.