— Når en år etter år får vite at antall barnefamilier får sosialhjelp, kan det ikke godtas. Jeg blir oppriktig ille berørt. Det er en direkte krasj mot alt vi står for, og et kjempeproblem for den rød-grønne regjeringen, sier stortingsrepresentant for Sp, Kjersti Toppe.

- Går feil vei

Toppe mener det må komme flere tiltak rettet mot barnefamilier og enslige forsørgere.

— Jeg føler det går i motsatt lei enn å bygge opp om støtteordninger til disse gruppene. Barnetrygden har for eksempel ikke blitt økt på mange tiår. Det er i tillegg stor forskjell på hvem som har rett til støtteordninger. For kvinner som blir gravide, teller det om en er i jobb og har utdannelse. De suverene favoriseres. Jeg mener en bør gjøre unntak for dem som faller utenfor støtteordningene, og som en vet er i risikosonen for å havne i fattigdom.

- Ikke tatt på alvor

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen personer med lav inntekt økte med 3,4 prosent fra perioden 2004-2006 til 2005-2007. Det tilsvarer om lag 11.700 personer.

— Regjeringen har ikke klart å nå målene sine. Jeg tror ikke en har tatt på alvor betydning av de økte kostnadene for barnefamilier, enslige forsørgere og sosialhjelpsmottakere, sier Toppe.

Hun ønsker også flere gratistilbud for barnefamiliene.

— I Bergen ble det startet en ordning for at alle barn fra familier som får sosialhjelp, skal ha rett til en fritidsaktivitet. Jeg mener alle unger skulle være sikret dette. Det burde også bli flere gratis aktivitetstilbud i bydeler der en har store utfordringer.

Vigdis von Ely, styreleder i Velferdsalliansen, er ikke overrasket over den økte pågangen ved Frelsesarmeens slumstasjoner.

— Vi ser også en ny gruppe vanskeligstilte på grunn av finanskrisen; folk som er kommet over på sosialhjelp og rett og slett ikke klarer seg.

Hun mener økt sosialhjelpssatser er den viktigste medisinen nå.

— I Bergen lar de folk leve på rundt 4700 kroner til livsopphold. Det burde vært 7000 kroner.