Administrerende direktør Mons Aase i DOF ASA opplyser til Bergens Tidende at man i DOF-systemet vurderer en rettet aksjeemisjon i datterselskapet GEO ASA, som er etablert for å eie Geo Group-konsernet. Enskilda Securities og Pareto Securities skal tilrettelegge aksjeutvidelsen.

Ifølge Mons Aase skal DOF ASA være hovedaksjonær i datterselskapet GEO ASA.

— Jeg regner med at vi vil ha en eierandel på et sted mellom 50 og 60 prosent, alt etter prisingen av aksjene, sier Mons Aase.

— Blir GEO ASA børsnotert?

— Det har vi ikke tatt stilling til. Det får vi komme tilbake til senere, sier Aase. Han opplyser at DOF ASA skal være med i emisjonen gjennom å legge seks skip som selskapet eier inn i det nye datterselskapet.

Dette er inkludert et skip under bygging. Geo Group har sitt hovedkontor i Bergen og sin hovedaktivitet i Nordsjøen, men har også aktiviteter i Middelhavet, Vest-Afrika og Østen. I selskapet inngår fire konstruksjonsskip for undervannsaktiviteter og seks miniubåter med utstyr.

Mons Aase opplyser at DOF har flere fartøyer innen det samme markedet og ser på det som et vekstmarked i årene som kommer i lys av den store økningen i undervannsinstallasjoner og vedlikeholdsoppdrag. Det er disse skipene som blir DOFs bidrag til aksjeemisjonen i GEO ASA. Ifølge Aase skal skip og utstyr knyttet til undervannsaktiviteter samles i GEO mens DOF skal være rederiet for forsyningsskip og liknende tonnasje.