I dag er nøyaktig 10 prosent av de 160 statlige prestestillingene i Bjørgvin bispedømme besatt av kvinner. Det vil si 16 kvinnelige prester. Fem av dem er sokneprester, 10 kapellaner, mens en er institusjonsprest. I tillegg er det en håndfull kvinnelige prester i andre stillinger i Bergen.

— Utfordringen her i Bjørgvin er først og fremst å få kvinnelige søkere til prestestillinger, sier biskop Ole D. Hagesæther til Bergens Tidende.

Gode sjanser for jobb

Kvinnelige prester som ønsker seg til Bjørgvin, har statistisk gode sjanser til å få jobb. I fjor hadde man seks kvinnelige søkere. Halvparten av dem fikk den stillingen de søkte. Selv om få søker, viser statistikkene for både 1999 og 2000 at ansettelsesprosenten for kvinner varierer mellom 40 og 50.

— Kan det være spesielt belastende å være kvinnelig prest i det teologiske konservative Bjørgvin?

Velkommen i menighetene

— Dette ble hevdet for noen år siden. Det førte til at vi gjorde noen undersøkelser uten å finne belegg for påstander. I de aller fleste menigheter i Bjørgvin er kvinnelige prester velkommen. Men samtidig får vi av og til tilbakemeldinger fra kvinnelige prester som opplever det vanskelig at enkeltmennesker i deres menighet ikke vil la seg betjene av dem, fordi de er kvinner.

Oppfordrer

— Hva gjør dere for å rekruttere flere kvinner?

— Hvert år samler vi alle de teologiske studentene til tre dagers samling. Sist hadde vi med en ung kvinnelig prest for å fortelle om hvordan hennes presteliv er. Dessuten har vi jevnlige møter på de teologiske fakultetene og med kristne ungdomsmiljøer i våre egne distrikter. Også da oppfordres kvinner om å vurdere vårt bispedømme, sier Hagesæther.

Får alltid vikar

Dessuten har man ifølge stiftsdirektør Helge Taranrød innført en ordning der unge kvinnelige prester alltid er garantert vikar ved svangerskapspermisjoner.

— Vi har ikke økonomi til å skaffe vikar ved alle vakanser. Men kvinnelige prester hos oss skal vite at det ikke skal være belastende verken i forhold til kolleger eller menighet når de må ut i slike lange permisjoner, sier Taranrød.