— Markedet klarer ikke å ta vare på dem som har minst. Sosialklienter blir ekskludert på det private markedet. De trenger et offentlig tilbud som er rimelig nok til at de klarer å betale leien, mener Stig Høisæther.

BT skrev sist tirsdag at 461 husstander står i kø for å få en av de kommunale utleieboligene i Bergen. Byggingen av slike boliger har vært minimal siden 1990. Kun fire nye boliger står klare i år, og 20 neste år. Til sammen leier Bergen kommune ut rundt 3000 boliger.

Sosialsjef Jostein Hestnes i Åsane etterlyser flere kommunale leiligheter der leietakeren også kan få oppfølging i hjemmet.

— Når det gjelder personer som trenger oppfølging i boligen, er det en fordel for brukeren om kommunen også er utleier. Denne typen tilbud har vi for lite av i Åsane, sier han.

Frem til 2000 fantes det en husleienemnd som vurderte om leieprisen var rimelig i forhold til leiligheten som ble tilbudt. Den ordningen ble avskaffet sammen med lovreguleringer av leieprisen.