På den måten blir diskusjonene mer interessante, mener han.

— Det burde vært langt flere kvinner i bransjen, men de kommer! At det er få kvinner i boligutbyggerbransjen gjenspegler seg i antall kvinnelige studenter ved ingeniørlinjer på for eksempel NTNU, sier Lang, som skryter av Kathrine Quam.

Distriktsjef for anleg i entreprenørfirmaet NCC, Terje J. Skjelbred, er enig med Lang. Han mener en må begynne å rekruttere kvinner allerede på barnehagenivå.

— For meg er det unaturlig å ikke arbeide med kvinner. De kan vinkle ting på nye måter, har sans for detaljer og medarbeidere, sier Skjelbred.

Anleggsdelen i NCC i Bergen tar inn flere og flere jenter - blant annet har de to kvinnelige innkjøpssjefer.

— Kvinner er viktige for trivselsfaktoren på jobb. Først når du har et godt arbeidsmiljø, kan du begynne og bygge undersjøiske tunneller og broer, sier han.