• Det må være lov å ta seg en fisketur, dukkert eller kanoutflukt uten at det skal være en fare for drikkevannet.

Fylkesmannen i Hordaland mener forslaget til nye byfjells-bestemmelser innskrenker allemannsretten. Statens representant i fylket går tvert imot inn for å tillate telting, fiske, sauebeiting og skogsdrift i den bergenske naturparken.

Det hagler med negative høringsuttalelser til de foreslåtte klausuleringsbestemmelsene for Svartediket og Sædalen vannverk. Kommunens vann— og avløpsetat har ertet på seg mange friluftsinteresserte og andre brukere av Byfjellene med utkastet til nye restriksjoner som skal sikre drikkevannskildene.

Ja til kano og telt

Nå vender også Fylkesmannen tommelen ned for de aller fleste forslagene.

— Det er ikke samsvar mellom de innskrenkninger en gjør på allemannsretten og den mulige forurensningsfare slik ferdsel representerer, mener Fylkesmannen.

Store deler av området fra Sædalen, Ulriken, Vidden, Varegga, Rundemanen, Blåmanen, Sandviksfjellet og Midtfjellet ligger innenfor de to nedbørsfeltene og omfattes derfor av de foreslåtte bestemmelsene.

I motsetning til vann- og avløpsetaten, vil Fylkesmannen åpne for telting, leirslaging, bruk av båt, kano, bading og fiske i nesten hele området, med unntak av sonene som ligger aller nærmest selve drikkevannsmagasinene. Det vil si Svartediket, Stemmevatnet og Gløvrevatnene på Nattlandsfjellet.

Ålreit med sauer

Å nekte folk om å oppholde seg ved disse vannene, er imidlertid helt urimelig. - Det må være mulig å stoppe for en pust eller en rast på vei til fjells uten at dette skal være en fare for drikkevannet, mener Fylkesmannen.

I likhet med Grønn etat i Bergen kommune, stiller også Fylkesmannen spørsmål ved lovhjemmelen for restriksjonene.

Også beiteforbudet i nedbørsfeltene som vann- og avløpsetaten vil innføre, blir avvist med begrunnelse at saueperlene neppe er til fare for drikkevannet.

— Å treffe sauer på beite har en positiv effekt for turopplevelsen, særlig for barn. Dessuten bidrar det til å begrense tilgroingen, mener Fylkesmannen, som også frykter at bynære gårdsbruk vil kunne forsvinne om beitelandet på Byfjellene faller bort.

Bra med skogsveier

Fylkesmannen støtter heller ikke strengere restriksjoner på skogsdriften i regi av Bergens Skog- og Træplantingsselskap.

— Det er en fordel at arealene som i dag er tilplantet med gran også kan høstes. Traktor- eller driftsveier kan også få stor verdi for turgåere som fysisk har problemer med å ta seg frem i terrenget, og veiene kan dessuten gi nye naturopplevelser for syklister og skigåere, mener Fylkesmannen.