- Vi skal være utstillingsvinduet for norsk sjømat. Får vi dette til, og det skal vi, blir vi de første i Norge som kan gi et slikt totaltilbud til kundene våre. Selv om den fisken vi selger på Fisketorget i dag er av høy kvalitet, ønsker vi å løfte kvaliteten og omfanget enda ett hakk, sier torgsjef Bent Unneland.

Ønsker seg oktober

Det er flere offentlige institusjoner som må ta stilling til planene. Det er strenge regler i alle ledd for matomsetning.

- Foreløpig har vi bare vært i tenkefasen, nå skal vi begynne å jobbe konkret, sier Unneland.

- I oktober er turisttiden over, og jeg ser for meg at vi bør ha det klart til da, sier fiskehandler Arnfinn Djukastein.

«Ingen hindringer»

I hovedsak er det ifølge Mattilsynet ingen hindringer for at en bedrift etablerer et fiskemottak i Bergen sentrum, men mottaket må tilfredsstille forskriftens krav til lokaler, internkontroll etc.

- En etablert fiskebedrift kan selvsagt velge å søke om å få godkjent et slikt mottak. Men en fisker kan ikke kjøre inn til kai og selge fisken direkte til ulike detaljister som ikke har godkjenning for å drive med fiskemottak, sier Margrethe Wold, seniorinspektør i Mattilsynet i Bergen.

Ja fra byråd

Byråd Gunnar Bakke er helt på høyde med ideene fra Fisketorget, og har allerede tatt et initiativ. Han har invitert til en rundebordskonferanse 23. august, der alle aktuelle parter kan diskutere seg frem til en løsning.

- I UNESCO-prosjektet vårt er vi opptatt av kortreist og fersk mat, og tankene fra Fisketorget går rett inn i det samme. Dette må vi få til, sier Bakke.

- Torget løftes et hakk

Arne Christian Landsvik i NEAS, som drifter Fisketorget på vegne av kommunen, liker forslaget.

- En slik løsning vil gi en ny dimensjon til Fisketorget, og løfte det enda et hakk. Samtidig må vi se praktisk på det, vi må ikke glemme at vi har for liten lagerkapasitet allerede, men det må vi finne en løsning på uansett. Jeg synes det er mye mer fornuftig å bruke vognstallen til et «fiskemottak» enn lagerplass for parasoller og annet.

- Helt unødvendig

Magnar Aasebø i Vest-Norges Fiskesalslag i Måløy er ikke begeistret for planene om et fiskemottak i Torghallen.

- Dette er helt unødvendig. I dag kan de få fisken en time etter at den er landet på mottaket i Bøvågen. Der kan de alt om bearbeiding, kjøling og behandling av fisken. Det samme kan folk om bord i båtene som leverer til mottaket på Radøy. Dersom fiskerne skal levere direkte til Fisketorget, kan det være med å rive vekk grunnlaget for slike mottak, sier Aasebø.

- Viktig å få til

Kåre Heggebø, formann i Fiskarlaget Vest, har bare godord til forslaget.

- Dette er vi veldig positive til, og ser klart at det nye Fisketorget er et utstillingsvindu for norsk fisk. Derfor er dette viktig å få til. Samtidig må det ikke ødelegge for eksisterende mottak, men det er sikkert mulig å finne gode løsninger.

Kundene tilbake

Torghandlerne har levd kummerlig i mange år, og har slitt for å oppfylle Mattilsynets krav. Alt oppstyret rundt Fisketorget har også tært på tålmodigheten hos byens befolkning. Med den nye torghallen er alt snudd på hodet.

- Vi merker godt at folk har begynt å handle på Fisketorget igjen, forteller Djukastein.

- Det har vært en tung skute å snu, og vi har stått steinhardt på, innrømmer Bent Unneland.

- Men nå er vi klar for neste fremstøt. Vi mangler bare den siste biten, da er vi det utstillingsvinduet alle ønsker vi skal være.

HELT FERSKT: Levende fisk hører et fisketorg til. Her fra en av kummene på Fisketorget.
Helge Sunde