• Bybanen og Ringveg vest må bygges først i Bergensprogrammet. Og de må bygges samtidig. Vi får heller øke bompengeinntektene.

JOHN LINDEBOTTEN

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Anne-Grete Strøm-Erichsen, ser ingen annen utvei for å fullføre finansieringen av de to store anleggene i Bergensprogrammet, bybanen og Ringvei vest.

Én milliard kroner mangler.

Som byrådsleder i Bergen frem til valget i fjor høst, kjempet hun drabelig for Bergensprogrammet, og var særlig engasjert i arbeidet med å markedsføre bybanen overfor en motstridig opinion.

Nå er Anne-Grete Strøm-Erichsen fortvilet over det gapet hun har sett åpner seg mellom utgifter og inntekter i Bergensprogrammet. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan inneholder riktignok en liten økning sammenliknet med etatenes forslag fra i fjor sommer. Men i mellomtiden har prisanslagene for bybanen og Ringveg vest økt mye mer.

Én milliard mangler

De to storanleggene koster til sammen rundt 2,5 milliarder kroner og skal etter planen bygges fra slutten av 2005 til 2008-9. I det tidsrommet vil tilskuddene fra staten og bompengeringen utgjøre til sammen rundt 1,5 milliarder kroner. Bompengeinntektene vil over 4 år beløpe seg til anslått 920 millioner kroner. For årene 2005 til 2009 foreslår regjeringen 850 millioner kroner til riksveiene i Hordaland. Etter en fordelingsnøkkel mellom Bergen kommune og resten av fylket, vil ca. 580 millioner falle på Bergen, og dette vil i sin helhet bli slukt av storprosjektene i Bergensprogrammet.

Men da mangler det altså 1.000 millioner kroner. Naturligvis er det mulig å redusere fremdriftene på anleggene slik at de akkurat holder tritt med pengestrømmen fra bompengeringen og staten. Men regionvegsjef Ole Chr. Torpp påpeker at det vil bli svært urasjonelt og føre til at anleggene alt i alt blir enda dyrere.

Lengre innkrevingstid

— Det er klart at vi må forsøke å få enda mer fra staten gjennom den kommende stortingsbehandlingen av Nasjonal Transportplan. Og Arbeiderpartiet i Bergen har avtalt et møte med Oddbjørg Ausdal Starrfelt, som sitter i samferdselskomiteen og er saksordfører for Nasjonal Transportplan, sier Strøm-Erichsen.

— Men ellers får vi heller se på å øke bompengeinntektene. Da tror jeg det vil være lettere å gjøre det ved å forlenge bompengeinnkrevingen enn ved å øke prisen. Jeg tror det er viktig at vi unngår å øke bompengebelastningen i første omgang.

— Men kunne det ikke være en tanke å bygge bybane og Ringvei vest etter hverandre i stedet for samtidig?

— Nei, Bergensprogrammet er en pakke. Det er helt avgjørende at bybane og Ringveg vest blir bygget samtidig, og de skal finansieres på samme måte, med riksveimidler fra staten inntekter fra bompengeringen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sannhetens time

SVs Tom Skauge er ikke enig.

— Nå er sannhetens time kommet. Ole Brumm-partiene, som sier ja takk til alt, må nå foreta et valg. Vi i SV kunne selvfølgelig ha ønsket at Ringvei vest ble strøket fullstendig fra Bergensprogrammet. Men når flertallet en gang er slik det er i bystyret, så er det vår holdning at politikerne må prioritere. Et av prosjektene må bygges før det andre, og vi mener selvfølgelig at bybanen må komme først. Alt som finnes av kunnskap om trafikkprognoser og fremtidig trafikkutvikling og situasjon på Danmarksplass tilsier at bybanen må bygges først, og at takten i utbyggingen av Ringvei vest må reduseres, sier Tom Skauge.