Årsaken til erstatningskravet fra huseieren er høye leieinntekter fra kommunen.

— Kommunen er med på å gi huseieren et argument til å presse prisen opp. Saken er helt absurd. Huset er helt falleferdig og ødelagt så det burde ikke bo folk der. Det er et fullstendig håpløst og uverdig tilbud til sosialklientene, sier Helge Farestveit, leder i Gamle Laksevåg Velforening. Velforeningen har engasjert seg i saken fordi de synes den er et eksempel på politisk idioti. De har kontaktet både Laksevåg bydel og sosialbyråd Helen Nordeide Fløisand for å be om at kommunen ikke bruker huset i Damsgårdsveien 176 som et botilbud for de hjemløse.

Bergen kommune vedtok i 1995 at huset skulle rives. Ettersom Engeset ønsker å beholde den gamle sveitservillaen, må kommunen overta eiendommen med tvang, og ekspropriasjon ble vedtatt i mai 2000.

Vil ha fem millioner

I november 2001 slo Bergen tingrett fast at kommunen må betale Engeset 2,3 millioner kroner for huset. Det er huseieren langt ifra fornøyd med. Han har regnet seg frem til at omkring fem millioner kroner ville være en rimelig sum.

Derfor har han nå anket saken til lagmannsretten.

Der skal den opp en gang til våren.

— De faktiske leieinntektene er ikke lagt til grunn når erstatningen er satt. Det er klart at huseier har et godt argument ved at leieinntektene er så høye i dag, sier Magne Revheim, Engesets advokat.

BT ringte Engeset for å spørre om Wingaardshuset, men han vil ikke si noe.

— Jeg svarer ikke på noe som helst fra BT. Jeg har dårlig erfaring, så det våger jeg ikke. Skal jeg ha noe inn i BT, så skriver jeg det selv, sier Engeset, som bor på Sunnmøre.

Det er ikke Engeset selv som driver hospitset. Han har leid huset ut til Damsgård Kulturhistoriske Forening, som igjen leier det ut på døgnbasis til sosialkontorene for 300 kroner døgnet, altså 9000 kroner per person per måned. 480.000 kroner i leie i året

— Vi betaler Engeset 40.000 kroner i måneden i leie, og så fremleier vi det til sosialklienter og får betalt av kommunen. Vi har denne avtalen fordi Engeset har lovet oss at vi skal få kjøpe huset hvis det ikke blir revet. Vi har kontrakt på at vi skal få det for 2,5 millioner kroner, sier Roy Roger Iversen, leder i foreningen.

Det vil altså si at Engeset har en årlig inntekt på 480.000 kroner på den gamle rønnen. Iversen hevder at Damsgård Kulturhistoriske Forening går i underskudd på huset.

— Da virker det mildt sagt underlig at dere har en slik avtale?

— Engeset har sagt til oss at det er en mulighet for at huset får stå. Jeg har ikke så mye annet valg enn å tro på det. Planen er å ha museum i 1. etasje og leiligheter i de andre etasjene. Vi vil pusse det opp slik det var. Dette er en flott, gammel sveitservilla, som er galskap å rive, mener Iversen.

— Men du tar vel ikke akkurat vare på huset når det brukes som hospits?

— Det har ikke vært vits i å pusse det opp når vi ikke vet om det får stå, men det er lett å bygge det opp igjen i gammel stil hvis det ikke blir revet, sier Iversen.

Han hevder at det til enhver tid ikke bor mer enn fire personer i huset.

Soknepresten er rystet

ý Det kan ikke stemme. Jeg vil tro at fem-seks personer bor der til enhver tid i kortere perioder, i tillegg til de fire som bor der permanent. Det virker som om det er fullt belegg på huset, sier sokneprest Gunnar Erstad, som har kirkekontor like ved siden av Wingaardshuset.

Når vi konfronterer Iversen med dette, sier han at han lar tre-fire stykker bo i huset gratis.

Det er stort sett kjærester og venner av de betalende beboerne.

Presten synes ikke kommunen bør bruke huset som et alternativ for de hjemløse.

— Jeg har vært der inne en gang, og tilstanden på huset er ekstremt dårlig. I tillegg er det stor narkotikatrafikk der, og politiet er der nesten hver kveld, sier Erstad.

BT banket på for å få ta en titt inne i huset, men mannen som kom til døren ville ikke slippe oss inn.

PÅPEKER DET PARADOKSALE: Helge Farestveit (bildet), leder i Gamle Laksevåg Velforening, synes det er absurd og utrolig at kommunen pøser leieinntekter inn i det såkalte Wingaardshuset på Laksevåg. Det er vedtatt at huset skal rives, og huseier Martin Engeset bruker de høye leieinntektene som argument for å presse opp erstatningen for det som de siste par årene har fungert som et hospits.<p/>FOTO: GIDSKE STARK