Det er ett av de nye tiltakene som samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil gjennomføre for å få ned dødsulykkene på norske veier.

I dag er ordningen slik at førerkortet ryker ved åtte prikker. Navarsete vil redusere antallet til seks for alle trafikanter.

Bygging av midtrekkverk, siderekkverk og utbedring av kurver og kryss er andre prioriterte tiltak i en ny trafikksikringspakke fra regjeringen.

Septembertallene for drepte i trafikken på landsbasis viser en liten nedgang fra i fjor, fra 26 i september i fjor til 16 omkomne i september i år.

— Men det er for tidlig å si at utviklingen er i ferd med å snu, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Hun har nylig opprettet et eget forum der Samferdselsdepartementet regelmessig vil treffe representanter for ulike myndigheter og organisasjoner som er viktige i arbeidet for en tryggere veitrafikk.

— Skal vi få til en varig og positiv utvikling, må det en bred og målrettet innsats til, sier hun.

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å doble de statlige midlene til trafikksikkerhet langs eksisterende veier med en milliard kroner, sier Navarsete.