Stavkirken skal skjermes for fysisk og visuell slitasje. Derfor må besøkstallet i stavkirken ned. Investeringen i et nytt besøkssenter er et viktig virkemiddel for å få det til, skriver Sogn Avis i dag.

Besøkssenteret i Borgund skal stå ferdig om knappe to år. På den måten håper en å redusere slitasjen på den gamle stavkirken. I dag går E16 like ved kirken. En omlegging av veien i en tre kilometer lang tunnel bak kirken, vil også være med på å redusere belastningen.

Sogn Avis forteller også at en ny metode (dendrokronologi) har datert stavkirken til 1180. Årringene på tømmeret avslører alderen på kirketømmeret helt nøyaktig. Kirken er dermed noe yngre, enn det en tidligere har trodd.

MÅ SKJERMES: Den vakre stavkirken i Borgund må skjermes for fysisk og visuell slitasje. Det nye besøkssenteret 400 meter fra kirken, skal ta unna noe av trykket.
ARKIVFOTO: ARNE NILSEN