TOR KRISTIANSEN

ØRJAN DEISZ (foto)

— En bedre egnet bolig er løsningen på lang sikt. Til det skjer vil vi utarbeid tiltak som kan bedre arbeidsforholdene for de ansatte og også verne barna, sier byråd for helse og sosiale tjenester Helen Fløisand til Bergens Tidende. Hun hadde i går flere møter med ledere i Bergenhus om saken.

- Svært alvorlig

Hele 922 ganger ble ansatte utsatt for vold ved Storhaugen barnebolig i løpet av seks måneder. I 114 tilfelle var volden så alvorlig at ansatte ble påført skade.

— Slikt er svært alvorlig. Bergen kommune burde for lenge siden gått inn og gjort noe. Nå må det vurderes alternativ bolig, reduksjon av antall brukere og tiltak for å trygge de ansatte, sier Kenneth Larsen, leder i Fellesorganisasjonen i Bergen. Han mener det er viktig å rekke de ansatte med i utarbeiding av tiltak og var selv i møte med de ansatte i går.

Arbeidstilsynet avventer

Arbeidstilsynet i Bergen ble orientert om problemene i går, men går foreløpig ikke inn for å vurdere om boligen må stenges.

— Vi avventer og håper at Bergenhus bydel sammen med de ansatte selv finner en løsning. Hvis ikke, går vi inn, opplyser Kari Birkeland, leder for Arbeidstilsynet 8. distrikt.

— Jeg tror de ansatte best ser utfordringene. De tiltak de foreslår er verd å lytte til, mener hovedverneombud Stig-Arne Mauland. Han møtte selv de ansatte i går for å høre deres syn.

Også de pårørende skal trekkes inn i arbeidet med å finne tiltak.

VURDERER TILTAK: Hovedverneombud Stig-Arne Mauland var i møte med de ansatte i går.