Helse Vest har nå slått fast at det kun blir ambulansestasjon i Bildøybakken i Fjell for regionen Fjell, Sund og Øygarden.

Sangolt seier til Kystradioen at dette ikkje kan aksepterast.

Han vil drøfta situasjonen i formannskapet like etter nyttår og få vurdert om det kan opprettast eigen ambulanse for Sund, eventuelt i samarbeid med Øygarden.

Omorganiseringen av ambulansetenesta i regionen fører til at ambulansen i Skogsskiftet blir fjerna.