Sykkelplanen inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø og omfatter tiltak på til sammen 550 millioner kroner, går det frem av en pressemelding fra Bergen kommune.

I sentrum foreslås det å bygge egne sykkelfelt der hovedtraseene går gjennom sentrum, langs et såkalt "Sentrumskors". Utenom hovedtraseene legges det opp til blandet sykkel— og biltrafikk i et fremtidig trafikkavlastet sentrum med 30 km/t fartsgrense.

Anbefalte traseer i Sentrumskorset:

  • Bryggen - Torget - Småstrandgaten, toveis trase.
  • Olav Kyrresgate, enveis trase mot vest (som i dag).
  • Vaskerelven - Vestre Torggate - Bohrgate - Johanneskirken, enveis mot vest.
  • Museplass - Christiesgate, enveis mot nord/øst.
  • Byparken - Rasmus Meyers Alle - Lars Hilles gate, toveis nord/øst - sør.
RISIKOSPORT: Det er til tider svært så risikabelt å være syklist i bergenstrafikken.
Foto: Ørjan Deisz