I sin formannstale på ImF's generalforsamling på Søre Bildøy i Fjell kommune i går, bad Furnes Den norske kirkes prester om å se positivt på at mange indremisjonsfolk bærer på en nød i dagens kirkesituasjon, og forstå at deler av misjonsfolket vil arbeide for et alternativ i fremtiden.

— Indremisjonstoget vil i fremtiden gå på to skinner: Tradisjonelle indremisjonsforeninger og indremisjonsmenigheter, la han til.

Til nå har ImF sentralt ligget lavt i terrenget overfor bedehusforsamlinger som i frustrasjon over den teologiske utviklingen i Statskirken vil danne egne menigheter med alt det innebærer - blant annet dåp, konfirmasjon og tilbud om å forrette gravferd.

Hjelpende hånd

Men Furnes mener at tiden nå er inne til aktiv støtte og en hjelpende hånd til bedehusforsamlinger som vil satse på egne alternative menigheter. Det er særlig de unge som presser på, sa han på generalforsamlingen.

Det ble ingen debatt om disse synspunktene til IMF-formannen. Men det er åpenbart at det er intern uenighet blant bedehusfolket om det er rett strategi å bygge opp menigheter på bedehuset. Men denne uenigheten vil først kunne dukke opp til overflaten i dag når generalforsamlingen skal drøfte Indremisjonens fremtid og hvordan det åndelige lederskapet skal organiseres. Også spørsmålet om hvorvidt misjonskvinnene for første gang kan få plass i forbundsstyret, er en del av denne debatten.

Himmel og helvete

Furnes tok også et kraftig oppgjør med kristne grupperinger som forsøker å avskaffe helvete, og at det er to utganger på livet. Derfor bad han bedehusfolket om fortsatt å forkynne både frelse og fortapelse.

— Mellom konservativ og modernistisk kristendomsforståelse er det en hel avgrunn. Hva er vitsen med frelse, hvis det ikke er en fortapelse, spurte han, og rettet også en advarende pekefinger mot egne rekker.