— De ser dårligere, hører dårligere og flytter seg ikke like fort. Og de tåler mindre, sier Hans Olav Hellesøe.

I fjor omkom 37 personer på veiene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Elleve av dem, nesten én av tre, var 70 år eller eldre.

— Det kan være vanskelig å finne ut om eldre har lov til å kjøre eller ikke. Kontrollen er ikke god nok. Det er et problem, mener Hellesøe.

**Les også:

Vil ha drastiske tiltak mot ulykker**

— Lav terskel hos fastlegen

Siden 2005 har Statens vegvesen undersøkt hver eneste dødsulykke på norske veier. Hellesøe leder gruppen som gransker ulykkene på Vestlandet.

Denne uken ble analysen av fjorårets ulykker fullført. Rapporten som BT har fått tilgang til, foreslår strengere kontroll av eldre trafikanter.

Rapporten viser til at eldre personer har begrensninger i syn, hørsel og motorikk som «ikke er forenlig med dagens trafikkmiljø». Statens vegvesen mener derfor at helseattesten bør utstedes «av spesielle førerkortleger».

— Vi mener det er uheldig at legene som fornyer førerkort er de samme fastlegene folk har gått til hele livet. De har kanskje en lavere terskel overfor pasientene. En egen lege vil være mer konsekvent i vurderingen, sier Hellesøe.

Se kart: Her skjedde ulykkene på Vestlandet

Verstinger i kryss

Leif N. Olsen i Autoriserte trafikkskolers landsforbund forteller at forslaget har vært diskutert tidligere, men at byråkrati har stått i veien for en praktisk løsning.

— Vi vet at det av og til er veldig vanskelig for fastlegen å nekte noen å kjøre bil. Noe bør skje, mener han.

Rapporten fra ulykkesanalysegruppen viser at eldre bilførere var de som førte til alle kryssulykkene i fjor.

— Statistikken står seg også bakover i tid. Det er en tendens vi har sett en stund, sier Hellesøe.

Eldre bilførere utgjør en stor risikogruppe. Ifølge beregninger fra Transportøkonomisk institutt, er menn fra 75 år og oppover sjåførene med nest høyest risiko for å omkomme i trafikken. Bare menn mellom 18 og 20 har større risiko.

Til sammenligning har de eldste mennene seks ganger høyere risiko for å dø i trafikken enn kvinnene i samme alder. Og da er forskjellene i kjørelengde tatt med i regnestykket.

— Eldre bilførere er overrepresentert i kryssulykker. Det skyldes nok at både observasjon og reaksjon går tregere, sier Olsen.

Andelen eldre omkomne er dobbelt så stor på Vestlandet som i resten av landet. Ettersom tallene er små, kan det skyldes statistiske tilfeldigheter.

— Undersøkelser viser at eldre ikke er mer utsatt for ulykker enn andre. Men de tåler mindre. Konsekvensene er ofte mer alvorlige, sier Olsen.

Les også: Så mye koster ulykkene samfunnet

Mange fotgjengere

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fotgjengerulykker er den vanligste dødsårsaken for eldre trafikanter.

De siste fem årene har 30 fotgjengere mistet livet på Vestlandet. 21 av dem var over 60 år.

— Det er en del eldre som kjører på eldre. Det er mange faktorer som virker på én gang, men vi ser at i flere ulykker der eldre er blitt påkjørt, så er de ikke blitt sett eller oppfattet, sier Hellesøe.

For 30 år siden kunne bare 20 prosent av de eldre over 65 år kjøre bil. I dag er tallet 70 prosent, nesten like høyt som for resten av den voksne befolkningen.

— Trafikkmengden øker, og eldrebølgen kommer. Det er noe vi må ta alvorlig, sier Hellesøe.

Bør det være strengere krav til eldre sjåfører? Diskuter i kommentarfeltet.

Her skjedde ulykkene i fjor: