Onsdag kveld ledet hun møtet i Komitéen for helse og sosial på Rådhuset.

Der orienterte fagleder Jan Erik Skjølsås fra Trondheim kommune om hvordan et eget helseteam rettet mot rusmisbrukere i bykommunen, har bidratt til færre overdosedødsfall de siste ti årene.

— Suksesskriteriet er å få sykepleiere ut på gaten, sier han.

Tar blodprøver på gaten

I Trondheim jobber syv sykepleiere, hvorav en er jordmor, fulltid med å følge opp rusmisbrukerne i kommunen.

Vi skulle funnet jobb til ti stykker, om vi fikk penger til det

Leder for Strax-huset Hugo Torjussen

De oppsøker rusmisbrukerne der de er, og drar hjem til dem som ønsker det. Helsestasjonen er også åpen to timer hver dag i ukedagene, for dem som ønsker å komme dit.

— Vi tar blodprøver, gir dem vaksiner, renser sår og følger med at ingen av dem forsvinner. Vi er veldig brukerorienterte, og det er de som styrer hvordan vi jobber, sier Skjølsås.

Vaksinerer på parkeringsplass

I Trondheim finnes ingen åpne russcener, slik som for eksempel Nygårdsparken i Bergen. Når teamet i Trondheim kommer over en ansamling med flere rusmisbrukere, hiver de seg rundt.

— En gang vaksinerte vi femten stykker på en parkeringsplass hvor de oppholdt seg. En annen gang dro vi frem dukken for øving på hjerte- og lungeredning da vi kom over en gruppe. Det handler om å oppsøke dem der de er. Hvis ikke skjer det ikke, sier Skjølsås.

Med et eget, lukket dokumentasjonssystem, fører de oversikt over rusmisbrukerne i byen og hvilken behandling de får.

— Vi antar Trondheim kommune har 1500 sprøytenarkomane. Vi er i kontakt med cirka 1000 av dem, sier Skjølsås.

Vil ha samme i Bergen

Komitéleder Mjøs Persen mener Bergen har mye å lære av Trondheim, og vil gjerne ha et overdoseteam på fire eller fem sykepleiere tilknyttet Strax-huset på Laksevåg.

— Da ville vi ikke hatt noen utgifter til husleie, det ville først og fremst dreid seg om lønnskostnader. Vi kunne kommet ganske langt med 3-4 millioner kroner, sier hun.Hun peker på at Strax-huset allerede har mye kompetanse og gjør en del av de oppgavene overdoseteamet skal gjøre.

— I påvente av og i mangel på brukerrom som kan være med på å redde liv, må noe gjøres nå. Strax-huset jobber allerede oppsøkende, og det er naturlig å styrke det arbeidet med å tilføre dem et overdoseteam, sier hun.

Strax-leder positiv

Leder ved Strax-huset, Hugo Torjussen, ønsker et overdoseteam velkommen dersom det skulle komme nye midler.

— Vi skulle funnet jobb til ti stykker, om vi fikk penger til det. Men de midlene vi har i dag distribuerer vi slik vi mener det er best, sier han.

Strax-huset har et team på to personer, en vernepleier og en sosionom, som driver oppsøkende virksomhet. De jobber i stor grad med å henvise folk videre inn mot hjelpeapparatet, som legevakten og rusakutten.

— Vi er veldig fornøyd med det oppsøkende teamet vi har, sier Torjussen.

- Bergen annerledes

Byrådfor sosial, bolig og områdesatsing,DagIngeUlstein(KrF), er mer avmålt etter presentasjonen til Skjølsås.

— Vi må gjøre alt vi kan for å redde liv. Men stoffsituasjonen her er annerledes enn i Trondheim, sier han, og peker til at opiatene i mye større grad dominerer russcenen i Bergen.

Ulstein sier det er mer naturlig å sammenligne Bergen med Oslo, som ikke har overdoseteam.

Leder for helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet, sa imidlertid for et knapt år siden at hun var for å innføre tiltaket, skriver NRK.

Hva mener du – har vi noe å lære av trønderne?