Løsningen blir minst 100 millioner kroner dyrere enn den Statens vegvesen har anbefalt, med en kortere tunnel.

Bystyret er opptatt av å avlaste Rådal-området for trafikk, men trakk seg på et punkt. Opprinnelig ønsket flertallet et kryss inne i tunnelen, med avkjøring til Flyplassvegen. Det ble droppet.

SA JA: Bystyret i bergen vil ha tunnel mellom Rådal og Os, men droppet avkjøring til Flesland inne i tunnelen.