• Det offentlige kan ikke grise til sine egne badeområder, mener Hans-Carl Tveit.

I ettermiddag tok Hans-Carl Tveit opp snødumping i bystyrets komité for kultur, idrett og næring.

— Det er forståelig at snøen må dumpes et sted, men det kan ikke være nødvendig å dumpe den i områder som brukes av folk til bading og friluftsformål, sier Hans-Carl Tveit som er bystyrerepresentant for Venstre.

Egne regler

Til neste vinter vil han ha på plass egne retningslinjer for snødumping som skal skjerme utsatte bade— og friluftsområder.

— Det er helt naturlig at kommune anviser hvor snøen skal dumpes, også for andre enn kommunens egne entreprenører. De får heller godta å måtte kjøre litt lengre for å unngå miljøproblemer, sier Tveit.

Han ser ikke for seg snødeponier i Bergen eller krav om at snøen skal renses før det dumpes i sjøen.

— Vi kan ikke bruke penger på å bygge opp store anlegg som bare skal brukes av og til.

Skal evalueres

Byrådsleder Monica Mæland svarte i dag Tveits spørsmål med at de som har forurenset selv må ta en eventuell regning for opprensing.

— Jeg vil presisere at dette er helt hypotetisk. Jeg kjenner ikke til omfanget av snødumpingen i vinter, sier hun til bt.no.

- Er det behov for retningslinjer rundt snødumping i Bergen?

— Det kan jeg ikke si noe om ennå. Vi skal evaluere vintervedlikeholdet etter denne helt spesielle vinteren. Det største problemet har ikke vært at vi måtte ta i bruk fjorden, sier Mæland.

Tester kvaliteten

Heller ikke Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, næring og klima, vil love noen dumpeforbud på badeplassene.

— Jeg vil ikke påta meg ansvaret for andres snødumping. Denne vinteren har overrasket de fleste, og vi må se på dette i fellesskap med andre brøyteaktører. Snøen som blir liggende på land vil uansett havne i sjøen når den smelter, sier hun.

Ifølge Iversen har ikke kommunen mottatt meldinger om at områder er skadet etter snødumping.

— Hvis vi får slike signaler vil det bli fulgt skikkelig opp. Før badesesongen begynner tar vi også grundige prøver av badevannet. Vi kommer ikke til å sende folk ut i skadet vann, sier hun.

Trenger Bergen egne regler for snødumping?

BEKYMRET FOR BADEPLASSENE: Hans-Carl Tveit (V) vil ha egne regler for hvor snøen kan dumpes i Bergen. ARKIVFOTO: KNUT STRAND