Ap-politikeren har skrevet brev både til bystyret i Bergen og til Hordalandsbenken på Stortinget i håp om at flere vil arbeide sammen med henne for å det nye direktoratet til Bergen.

— Vi vet at offentlige arbeidsplasser er med på å bygge opp under et fagmiljø, som igjen er med på å generere ny aktivitet. Dette har vi for eksempel sett med konkurransetilsynet som ble lagt til Bergen, sier Grung.

Politidirektoratet ligger i Oslo, mens domstolsadministrasjonen er i Trondheim. Grung mener det er viktig at hele landet blir tatt i bruk når ulike statlige kriminalrelaterte arbeidsplasser etableres.

— Jeg vil gi full gass i denne saken, og bruke alle mine nettverk for å få dette til, sier Grung.

Hun har hørt at blant annet Sandnes og Tromsø også ønsker seg det nye direktoratet for kriminalomsorg.

— Jeg kjenner ikke tilstandene i disse byene, men vet at Bergen er langt fremme når det gjelder kriminalomsorg. Her er mange fengselsplasser, og det er mye spennende forskning som foregår på området, sier Grung.

I løpet av høsten 2007/vinteren 2008 blir det avgjort hvor det nye direktoratet skal ligge.