Vil du at informasjon om din organisasjon skal formidles til alle innbyggerne i Arna og Åsane? Dersom det finnes åpne organisasjoner som ønsker å henvende seg til folk som bor i Åsane bør de kontakte kulturkontoret nå.

Trykk deg inn på nettet

Kulturkontoret holder på med den årlige oppdateringen av ”Kulturkalender for Arna og Åsane”. Sissel Westerås og Trond Nesmann Berntsen (bildet) har nettopp sendt ut en kjempebunke med brev som organisasjonene bes svare på. Alle lag og organisasjoner som var oppført i fjor får brev om dette til sine kontaktpersoner.

— Vi ber om at alle returnerer svarskjemaene, uansett om det er endringer eller ikke, sier Berntsen som skal systematisere det hele.

Nye organisasjoner finner registreringsskjema på kulturkontorets nettsider.

Kalenderen kommer i høst

Ved forarbeidet til ”Amatørkulturplanen” (som kommer til høsten) fikk kulturkontoret vite om flere organisasjoner som ikke tidligere var registrert. Det vil alltid være endringer i antall og typer av lag og organisasjoner, men det er slett ikke alle som vet at kulturkontoret forsøker å formidle en komplett oversikt i ”kulturkalenderen”.

— Ny kulturkalender kommer i postkassene og på nettet til høsten. Her ønsker vi å gi en mest mulig komplett oversikt over alle åpne aktiviteter, lag og organisasjoner som finnes i bydelene, oppsummerer Berntsen.

Finnes det organisasjoner som ikke er oppført i gjeldende oversikt, gjerne helt nyopprettede organisasjoner, er kulturkontoret særlig opptatt av å komme i kontakt med disse.

Kontakt Arna og Åsane kulturkontor ved:

Trond Nesmann Berntsen tlf. 55 56 71 13 / 15

E-post: Trond.Berntsen@bergen.kommune.no

Trond Nesmann Berntsen og Sissel Westerås i Arna og Åsane kulturkontor vet at det finnes organisasjoner i Åsane de ikke vet om. - Ta kontakt, ber de.
John-Kristian Øvrebø