— Vi kan ikke gi fra oss en slik enestående mulighet til å utvikle Bergen, sier Skjerdal, og lister opp punktene i sin visjon:

  • Bergenske firma skal adoptere busskur. Firmaene skal sørge for bygging og vedlikehold.
  • Skurene skal designes av bergenske kunstnere.
  • På alle skur skal tekst av en bergensk poet eller forfatter graveres inn.

Til gjengjeld skal firmaene få navnet sitt på skurene de er faddere for.

- En fallitt for kulturbyen

— Dette vil gi en mulighet for innbyggerne, næringslivet og kunstnerne i Bergen til å forme byen. Det er mulig å bytte ut busskur uten at byen blir reklamifisert, sier Skjerdal.

Han sier en løsning slik han skisserer den vil skape stor oppmerksomhet rundt om i verden. Det vil igjen gi økt besøk og interesse rundt Bergen.

— Byen kaller seg en kulturby. Da er det en fallitterklæring dersom vi inngår en 15-årskontrakt om disse skurene uten at lokale artister og kunstnere får mulighet til å bidra.

Hvor mye det vil koste næringslivet har ikke Skjerdal oversikt over. Men, sier han, alle vil tjene på en slik løsning.

— Vi må se på dette som byutvikling, ikke som noen busskur. Bergen må prøve å gjøre noe nytt. Og vakre byrom betyr veldig mye for bedriftene i Bergen.

— Hvorfor det?

— Alle de fremgangsrike byene i verden har laget et miljø som inviterer til besøk og bosetting. En kan lett tenke seg at et slikt utstillingsvindu for bergensdesign vil få stor oppmerksomhet fra andre steder i verden.

- Bergen flink til å blaffe

Skjerdal vil også ha slutt på all plakatoppsettingen i Bergen. Han foreslår at det settes opp 100 plakatstativ, og at det i tillegg blir utplassert ti skjermer som vil gi kulturinformasjon.

Høyre-ordfører og kaffekonge Herman Friele er ikke sikker på at spleiselag i næringslivet er veien å gå for å finansiere det reklamebransjen kaller gatemøbler.

— Løsningen vi har i dag er ikke god nok, og vi trenger en profesjonell løsning. Ideen med adopsjon er god, men det er mange busskur rundt omkring. Jeg tror dette blir vanskelig i praksis.

— Hvordan tror du næringslivet i Bergen vil reagere?

— Jeg er redd for at noe sånt som dette blir et blaff, og så dør det. Bergen er flink til å vise engasjement. Men dette er noe som skal gå over lang tid, og det er stor usikkerhet. Jeg tror mange vil stille seg tvilende til dette, sier Friele.