TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no— Vi ønsker å starte en bred diskusjon omkring ansvaret for dannelsen. Det er ikke skolen alene som skal utvikle barn og unge til gagns mennesker. Her har foreldre, media og samfunnet for øvrig et medansvar, understreker nestleder Laila M. Fossum i Lærerforbundet. Stjernelag Et stjernelag av foredragsholdere er hentet til konferansen som arrangeres i tiden 4. til 6. februar. Dommer Hanne Sophie Greve, biskop Rosemarie Køhn, lektor Inge Eidsvåg, stortingsrepresentant Inge Lønning, daglig leder Terje Osmundsen, skribent Andreas Hopland, forfatter Vetle Lid Larssen og kommunikasjonsrådgiver Rune Gerhardsen skal bidra med nye tanker om dannelse. Eva Bratholm er konferanseleder.- Vi er bekymret over at de senere års utdanningsreformer har satt nytteperspektivet i fokus. Verdien av utdanning handler om noe mer enn nasjonaløkonomi. Likeverd, toleranse, medmenneskelighet og ansvarsbevissthet er vel så viktig, mener Laila Fossum. Er bekymret Hun er bekymret for en utvikling der hver er sin egen lykkes smed og albuer seg frem på bekostning av andre. Fellesskapet er viktig. Om andre har meninger som kolliderer med ens egne, kan de like fullt være verdifulle. Unges sunne opposisjon vil hun fremelske. - 54 rektorer i Bergen vil utfordre TV 2 og TV Hordaland til å la være å sende "drittsekk-tv" i tiden før klokken 21. De er bekymret for at holdninger som fremelsker egoisme, fyll, baksnakking, løgn og utroskap formidles gjennom TV. Er dere redd for at mediene skal bryte ned i stedet for å utvikle gagns mennesker?- Vi har ikke drøftet noen av disse programmene spesielt, men ønsker å utfordre mediene til å tenke over sitt ansvar for de holdninger som formidles. Samtidig utfordrer vi foreldre, kirken, næringslivet og myndighetene. Vi er alle ansvarlige for barn og unges fremtid, mener Laila M. Fossum.