— Denne gruppen har en helt rabiat risiko, og de er bare barn. Likevel lar vi det skure og gå, sier Riis.

Han mener kjøreskolene har en umulig oppgave fordi ungdom ikke er modne nok til å slippes løs i trafikken.

  • Er det så lurt at 16-åringer kastes ut i trafikken på en tohjuling som går i 100 kilometer i timen? Det er ille nok med en moped, sier Riis.

I fjor døde syv 16- og 17-åringer på lett motorsykkel, det høyeste antallet dette tiåret. 15 ble alvorlig skadet.

— Ofte alvorlige skader

Forskerne ved Transportøkonomisk institutt mener flere politikontroller vil være mest effektivt, ettersom høy fart er den viktigste risikofaktoren. De foreslår også å heve aldersgrensen til 18 år.

Også Sigmund Riis håper på drastiske tiltak.

  • Aldersgrensen bør absolutt heves. Men det er kanskje upopulært, sier Riis.

— De fleste foreldre skjønner heldigvis dette, og nekter sine barn slike kjøretøy, sier Riis, som jobber i styrings- og strategistaben i Statens vegvesen.

TØI-rapporten er basert på alle typer ulykker, også de som kun ender med lettere skader. Riis mener forskjellene ville vært enda tydeligere om de kun hadde tatt med alvorlige skader.

— MC-ulykker ender som oftest med alvorlige skader - med bil er det motsatt, sier han.

Forskerne har ikke sett nærmere på skaderisikoen for kjøring på moped, men den er generelt lavere enn for lett motorsykkel, ifølge Riis.

— Hovedsakelig fordi farten er lavere, slik at skadene ikke blir like alvorlige.

- Bør heve aldersgrensen

Riis er kritisk til arbeidet som gjøres for å unngå ulykker på lett motorsykkel. Han mener gruppen er forsømt fordi tallene er så små. De blir usynlige i statistikken, sammenlignet med bilførerne.

— Det er graverende. Bilførerne er tross alt myndige. Dette er fortsatt barn, og samfunnet har et ekstra ansvar for beskytte barn, sier han.

Vegdirektoratet jobber med en tiltaksplan mot MC-ulykker, som er ventet i løpet av høsten. Økt aldersgrense kan være et av tiltakene.

Bør 16-åringer få lov til å kjøre lett motorsykkel? Send din mening til btbatt@bt.no eller delta i diskusjonen under.