Til Bergensavisen (BA) sier byråd for byutvikling, klima og miljø, Lisbeth Iversen at hun ønsker seg en forsøkspakke gjennom en hel vinter som virkelig tester hva som fungererer for å få ned luftforurensningen i Bergen.

— Hva om vi, som et pilotprosjekt, hadde innført par- og oddetallskjøring fra januar til mars? Først da ville det ha hatt en effekt. Datokjøring én eller to dager før prognosene viser at luftforurensningen vil overskride grensene, har liten effekt. Da er det allerede for sent, og vi vil uansett ikke klare å unngå at det lyser rødt, sier hun videre til BA.

Forskning

Byråden vil ha datokjøring i kombinasjon med flere tiltak, som sambruksfelt, lavutslippssone i sentrum, og ekspressbusser. Dette skal være et forskningsprosjekt, og Iversen har allerede vært i kontakt med Statens Vegvesen, Vervarslinga på Vestlandet og Nansensenteret om prosjektet.

Bergenserne vil være med

Hun varsler tiltak for neste vinter allerede nå, siden dette vil gi bergenserne større forutsigbarhet.

— Det er på tide med en skikkelig innsats for totalløsning på luftproblemer. Bergen kan hvis den vil, og jeg tror bergenserne er beredt til å delta på denne dugnaden, sier hun videre til BA.

Iversen håper sentrale myndigheter vil godkjenne planene.

Soloutspill

Samferdselsbyråd Øistein Christoffersen (Frp) sier til bt.no at dette ikke er byrådets offisielle politikk.

«Det er ikke engang drøftet i byrådet og må ene og alene stå for byråd Lisbeth Iversens egen regning. Bergen er en stor by og vi kan selvsagt ikke stenge av byen i inntil 3 måneder i en forsøksordning. Bergen må kunne fungere som et storsamfunn, hvor det å komme seg frem og tilbake til jobb og drive næringsvirksomhet er helt avgjørende. Det er de langsiktige tiltakene som må komme i fokus, blant annet bedre veiutbygging som Mindetunnel, Ringvei Vest og Ringvei Øst. Kollektivtrafikken i Bergen er ikke i nærheten av å kunne takle et slikt forslag. Det er heller ikke mulig at godstransporten til og gjennom Bergen bare kan gjennomføres annen hver dag. Vi må ikke glemme at E39 går gjennom Bergen og over Danmarksplass,» skriver Christoffersen i en e-post til bt.no.

Vil du være med på datokjøring i tre måneder neste vinter? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.