Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Espen Villanger, sier til Kystradioen at hans parti vil velge en kollektivbasert løsning fremfor veiutbygging til Sotra-regionen.

Ifølge Villanger er forurensningen så stor i Bergen sentrum at noe må gjøres for å få folk til å reise kollektivt.

— Dersom det skal bygges et nytt fastlandssamband, så må det gjøres i form av en undervannstunnel mellom Arefjord og Drotningsvik og at nåværende bro utelukkende blir brukt til kollektivtrafikk, sier Villanger