• Den planlagte bybanen mot vest må ikke stoppe på Vestkanten. La oss forlenge den til Sotra.

RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no Det er Anna Elisa Tryti som kaster en brannfakkel inn i samferdselsdebatten i Bergens-området.Den omstridte eks-Bergens-politikeren som nå er bosatt i Fjell, vil ikke lenger være enslig mor for bybanen.Derfor vil hun skaffe fedre til sin politiske visjon blant ordførerne i Bergens nabokommuner. Hun er også urolig over at det skal gå for langsomt med utbygging av bybanen. Langsiktige løsninger — Bybanen må ses i regionalt og langsiktig perspektiv. Vi må konsentrere oss om å planlegge kollektivløsninger som skal være effektive i minst i 30-40 år fremover. Dermed er det også naturlig å innlemme nabokommunene i et fremtidig bybanesystem. I dette perspektivet blir det for defensivt å tenke seg at bybanen skal ende ved Bergens yttergrenser.Og Fjell-ordføreren, Ole Fredheim (Ap) er med på notene.Han har allerede innsett at Fjell-politikerne er nødt til å starte planleggingen for å øke trafikk-kapasiteten over Sotrabrua for å unngå at veinettet sprenges - I dette planarbeider er vi pålagt å vurdere alternativer til vei. Bybanealternativet må selvsagt utredes, sier han.Fredheim mener bybane eller forstadsbane som han velger å kalle det, er et godt alternativ eller supplement til vei til Sotra.Bussterminalen på Sartor Senter er et naturlig endested, synes ordføreren.- Sotrabuene er allerede vant til reise kollektivt. I dag reiser faktisk nesten en tredel av trafikantene med buss. Det er flere enn i de andre omegnskommunene rundt Bergen, sier en entusiastisk ordfører. Det er heller ikke første gang de to partifellene tar et politisk initiativ sammen. Samarbeidet før Tryti forteller at da hun var kommunalråd for byutvikling i Bergen hadde hun flere møter med Fjell-ordføreren for å utvikle et regionalt samarbeid. Nå tar hun tråden opp igjen.Tryti utfordrer han til å ta initiativet til å etablere en regional plangruppe. Gruppen må ha representanter fra nabokommunene både i sør, vest og nord som kan utrede et samlet kollektivsystem for hele Bergens-regionen. Veimyndighetene må også være med.Og hun avviser alle kritiske spørsmål om kostnadene for prosjektet.- Ingen spør eller stiller kritiske spørsmål ved de økonomiske kostnader når man skal finansiere en motorvei. Jeg er ikke i tvil om at samfunnsøkonomisk er bybane den billigste løsningen.