Under årsmøtet i helgen vedtok fylkespartiet en uttalelse som ikke akkurat mangler ambisjoner når det gjelder skinnegående kollektivsatsing.

— Når det legges planer for Bybanen til bydelene i Bergen må det samtidig tas høyde for videre utbygging til Nordhordland, Sotra og Os. Også «Snarveien» til Askøy og jernbanen til Arna/Voss må ses som en integrert del av bybaneplanleggingen, mener Hordaland Venstre.

Uttalelsen kommer få dager etter at Lindås-ordfører Tove Brandvik (Ap) tok til orde for at Bybanen i fremtiden bør ha nordlig endestopp i Knarvik.

Hordaland Venstre mener, i likhet med Lindås-ordføreren, at det ikke går an å bygge seg ut av fremtidens trafikkproblemer rundt Bergen med ensidig satsing på nye veier.

— Det er helt nødvendig med et stort kollektivløft for hele regionen. Samtidig må det startes arbeid med å planlegge bybanenett utover grensene til Bergen, heter det i Venstre-uttalelsen.

Fylkespartiet mener et så «visjonært prosjekt» må finansieres ved hjelp av både bompenger og statlig finansiering. Hordaland Venstre vil også ha rushtidsdifferensierte bompenger snarest mulig for å få flere til å reise kollektivt.