ELISABETH ANN DIEKMANN

Forslaget er ett av de nye tiltakene Tide ber Bergen Kommune ta med i søknaden om belønningsmidler til kollektivtrafikken for 2007.

– En bussfrekvens på fem minutter er viktige virkemidler for å få flere til å reise kollektivt. Dette er store ruter som det er viktig å ha en høy frekvens på, og det gir potensialet til å få langt flere til å la bilen stå hjemme, sier Idar Sylta, administrerende direktør i Tide busselskap, til bt.no.

Bedre fremkommelighet

Tide oppfordrer også kommunen til å gjennomføre tiltak for å redusere biltrafikken og favorisere kollektivtrafikken framfor privatbilismen. Dette skal skje ved hjelp av aktiv parkeringspolitikk, egne kollektivfelt og lysprioritering for buss.

Bedre fremkommelighet er et annet prioritert tiltak for busselskapet.

– Jeg tror kundene vil synes det er et positivt tiltak. Det vil komme oftere buss, dermed vil de slippe å stå med bussruten i hånden, sier Sylta, og legger til:

– Når bussene går oftere, kommer de hurtigere fram. Hvis det skal la seg gjøre må bussene ha flere busstraseer og kollektivfelt enn det er i dag. I dag står bussene i samme kø som privatbilene og bruker lengre tid, avslutter Sylta.

Søknaden fra Tide busselskap vil bli tatt med som et innspill til byrådssaken. Dermed vil Byrådet sende en søknad fra Bergen kommune til Samferdselsdepartementetdepartementet. Fristen er 5. januar.

Filip Rygg, politisk rådgiver ved byrådsavdeling for byutvikling forteller at bussene vil komme raskere, pris og effektivitet blir bedre. Den store endringen fra 2006 til 2007 er prisnivået, at man innfører enhetstakst.

Billigere billetter

– Bussbillettene blir billigere. I første omgang vil vi trappe ned på satsene, fra 10 til 5 soner, og i juni helt nede til en sone. De fleste vil nok merke endringene i juni.

Effektiviteten blir bedre når det nye billetteringssystemet kommer i 2008. Systemet består av billettautomater der du legger på penger, og vil gi mindre køer på bussen. Ti millioner kroner er satt av til billettsystemet.

Om Tides søknad til kommunen sier Rygg at det er et innspill som vil tas med i behandlingen av søknaden.

– Det er litt for tidlig å svare på Tides behov, men dette er innspill som vi tar med glede i mot. Vi må ta alle innspill med. Billigere bussbilletter og bedre fremkommelighet er noe som vi kommer til å knytte opp mot vår søknad til Samferdselsdepartementet. Vi har tro på og forventer en bedre kollektivtransport i Bergen. Kommunen er en av dem som satser på kollektivtrafikk, så Bergen er virkelig i støtet, sier Rygg.

Linje 2 til Birkelundstoppen er blant rutene Tide vil styrke.
HELGE SUNDE
Administrerende direktør Idar Sylta har kommet med flere forslag til kommunen.