Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte fredag representanter for det politiske Hordaland, for å presentere planene for ny E39 sør for Bergen.

På Rådhuset i Bergen sto blant annet Os-ordfører Terje Søvniknes og tidligere Austevoll-ordfører Helge Njåstad klare til å ta imot statsråden.

Han ble ønsket velkommen av byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen.

Bro over Bjørnafjorden

Solvik-Olsen bekrefter at regjeringen går inn for den såkalt midtre traseen, med bro over Bjørnafjorden.

— E39 er det viktigste samferdselsprosjektet på Vestlandet. Både som gjennomfartsåre, men også for lokalmiljø og for regionsutvikling. Vi har sagt at vi vil at vegvesenet skal jobbe videre med det midtre alternativet. Det er det vi ser som det mest fornuftige for regionen og for Vestlandet totalt, sier Solvik-Olsen.

Han legger ikke skjul på at han venter seg kritikk.

— Vi er klar over at ikke alle vil være fornøyde, men vi mener det er et riktig valgt. Det er grundig utredet, sier Solvik-Olsen.

Siden i vår har saken ligget hos departementet. Ap og Sp fikk da gjennom kravet om å kvalitets- sikre Statens vegvesens utredninger. Veivesenet sier det er liten forskjell på indre og midtre trasé, henholdsvis 19 og 19,3 milliarder, og går selv inn for midtre alternativ med bro overBjørnafjorden.

Endelig beslutning

Før valgkampen konkluderte Erna Solberg selv overfor BT med at hun gikk for midtre trasé.

Saken skal ikke sendes videre til Stortinget. Dette er en beslutning som regjeringen har mandat til å fatte selv. Trasévalget ville nok uansett fått et solid flertall i Stortinget. Der er det bare Sp som vil ha indre trasé, mens SV inntil videre vil prioritere forbedret ferjetilbud og bedre veier i distriktene.

— At det vil bli debatt om dette i etterkant, er jeg forberedt på, men beslutningen er tatt, sier Solvik-Olsen.

Os-ordfører Terje Søviknes mottok nyheten med glede da BT skrev om saken sist lørdag.

- Alt av utredninger er formelt på plass, så det er ingen grunn til å vente lenger nå, sa Søviknes.

Han var også klar på at regjeringen må velge midte trasé:

- Det ville være rart hvis ikke Høyre og Frp følger opp det som ble sagt i valgkampen. Ikke minst var Erna Solberg klar i talen, og gikk inn for midtre trasé. Det har begge fylkeslagene til partiene også gjort.

- Konfliktpotensiale

Søviknes tok også ordet under dagens pressekonferanse:

— Jeg vil gjerne uttrykke tilfredshet over at det er tatt et trasevalg. Vi vet det ligger arbeid foran oss med stort konfliktpotensiale, men det skal vi håndtere. Det er spennende å være med på et lite stykke vestlandshistorie, som det er å knytte sammen nord og sør, sier Søviknes.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen takket i dag Solvik-Olsen for avgjørelsen på vegne av Bergen kommune.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) mener saken er forbilledlig raskt og godt avgjort.

— Jeg tror ettertiden kommer til å gi en positiv dom over denne beslutningen.

NHO Hordaland mener regjeringens ambisjonen for prosjektet må være oppstart i 2019 og ferdigstillingi 2024.

— Det er en stor dag for Hordaland og Vestlandet og enviktig milepæl for realiseringen av et fergefritt Hordaland. Når HORDFAST ogROGFAST er realisert vil vi få en fergefri forbindelse mellom Bergen ogStavanger der reisetiden blir som mellom Oslo - Lillehammer, sier Tom Knudsen,regiondirektør i NHO Hordaland i en pressemelding.

Protester fra Hardanger

I Hardanger er ikke stemningen like god.

Flere ordførere og representanter for næringslivet vil i dag overlevere et protestbrev til Solvik-Olsen.

– Vi mener at regjeringen nå har gjort et galt valg. Den indre traséen hadde vært det beste for Hordaland, og knyttet fylket sammen på en helt annen måte, sier Odda-ordførar, John Opdal.

Han mener broen vil ødelegge en vakker skjærgård, og i tillegg bli en langt dyrere løsning enn indre trasé.

I tillegg til Opdal, har ordførererne i Kvinnherad, Fusa, Ullensvang og Jondal signert protestbrevet.

Reiser til Sogn og Fjordane

Planene samferdselsministeren presenterte i dag vil sammen med allerede planlagte Rogfast sikre fergefri vei mellom Bergen og Stavanger.

Nå tar Solvik-Olsen fatt på kyststamveien videre nordover, lovet han fredag. Han vil reise til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i begynnelsen av januar.

— Vi skal ta raske avgjørelser også der, men vi vet ikke om det blir i januar. Vi gleder oss til å få realisert fergefri E39. Først i Rogaland og Hordaland og så hele veien til Trondheim, sier Solvik-Olsen.

MOTTATT: Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen tok imot samferdselsministeren på rådhuset.
HEIDI RYSTE