— At flytrafikken står på grunn av dårlig vær, er det ikke så mye vi kan gjøre med. Men jeg ønsker en ny vurdering av konsesjonsordningen i norsk luftfart for å se hva vi kan gjøre for å sikre en mer stabil lufttrafikk i Norge. Hvis det er riktig at SAS har brutt tariffavtalen med sine piloter, er det ille. Personlig kan jeg tenke meg en ordning der de som er ansvarlig for at flyene ikke kommer seg av gårde, risikerer å måtte betale bøter. For når flyene ikke går når de skal, påføres både passasjerer, næringslivet og flyplassene økonomiske tap, sier Sandberg BT.

Han mener at norsk luftfart er altfor sterkt dominert av monopolordninger. Det er behov for å se på dette for å øke konkurransen og med det sikre at flyene går.

— Verken flyselskap eller eksempelvis flygeledere bør har muligheter til å bevare sine monopolordninger. Det bør være såpass konkurranse at trafikken ikke lammes av konflikter slik vi så det i går, legger han til.

Han mener politikerne nå må legge til rette for at de store lavprisselskapene også kan etablere seg i Norge.