Næringsdrivende plikter også å holde rent i nærheten av sin egen virksomhet.

Utkastet til de nye forskriftene er blant annet sendt til Bergen huseierforening, Hordaland politidistrikt, Leieboerforeningen, Statens vegvesen, Grønn etat, BIR, Narvesen, McDonalds og Helsevernetaten.

— Men alle har lov å uttale seg i denne saken, sier driftssjef i Samferdselsetaten, Atle Kleppe.

Fristen for å komme med uttale er satt til 15. august, og ordningen trer etter planen i kraft ved årsskiftet.