En hel fløy ved Alvøen skole har vært stengt i årevis på grunn av at den er helsefarlig. Etter at den ble stengt, ble et midlertidig brakkebygg satt opp, midt på skoleplassen. Nå vil FAU ved skolen ha forsikringer om at brakkene vil bli fjernet. Det har de foreløpig ikke fått.

— Vi vil ha et svar: Ja eller nei, sier FAU-leder Kristian Hammer Opdahl ved skolen.

Midt på skoleplassen

Brakkene er satt rett oppå asfalten på skoleplassen, og FAU-lederen mener de tar viktig boltreplass fra elevene.

— Vi mener at elevene trenger plassen brakkene opptar til å bevege seg på. I mangel på lekeaparater og større plass, mener FAU at det lettere kan oppstå dårligere elevmiljø. Det er et prekært arealbehov ved skolen sier Opdahl.

Alvøen skole er den største barneskolen i Bergen, med cirka 560 elever. Den er også en av de 11 skolene som skal rustes opp etter at Arbeidstilsynets inspeksjon i fjor avdekket alvorlige feil ved flere av kommunens skoler.

Skal sjekke brakkene

Nylig ble den midlertidige brakken ved Nattland skole stengt på grunn av fukt- og soppskader. FAU-lederen føler seg ikke trygg på tilstanden til brakkene på Alvøen skole.

— Vi har planer om å få en byggmester og en takstmann til å gå gjennom konstruksjonen, for å få se hvordan tilstanden egentlig er. Det vil vi bruke egne ressurser på, sier han, og viser til at brakkene trolig ikke har hatt godt av å stå på asfaltert plass i fem år.

— Håper de fjerner dem

Det er bestemt at den stengte fløyen skal rives og erstattes av et nytt bygg. Men det nye bygget blir ikke stort nok til å kunne huse alle klassene som holder til i brakken. Hva som vil skje med den er dermed fremdeles uklart.

— Vi håper de fjerner brakkene og frigjør arealet de står på. Vi har hørt at kommunen har kjøpt arealet, og frykter at de blir stående, sier Opdahl.

Lekeområde

Rektor ved skolen, André Van Der Heide, sier brakkene er gode og funksjonelle bygg som lærere og elever trives i.

— Ideelt sett hadde likevel det beste vært om de ble fjernet. De legger beslag på areal som vi gjerne skulle hatt til lekeområde, sier rektoren.

Han bekrefter at den nye fløyen som skal bygges ikke blir stor nok til å kunne erstatte brakkene.

- Hva synes du om at det ikke blir bygget stort nok når det først skal bygges nytt?

— Det hadde vært kjekt å få et bygg som både kunne erstatte eksisterende fløy og paviljongen, men jeg har forståelse for at kommunen må prioritere mange skoler i disse tider.

200 barn i brakkene

Verneombud ved skolen, Christian Pedersen, sier brakkene står i vann når det regner, og at de bærer preg av å ha stått en stund.

— Vaktmester har høvlet dørene, ettersom de har seget litt. Vi har også hatt lekkasje i taket for to år siden da det var mye snø. Meg bekjent er det ikke gjort noe med det i etter tid, sier han.

Også han ville hatt plassen til lekearaeal for barna.

— De siste årene har vi hatt en nedadgående kurve på trivsel blant elevene. Jeg mener det hadde vært godt for miljøet med større lekearealer, slik at elevene kunne fått mer boltreplass, sier Pedersen.

Brakkene huser åtte klasserom, og rundt 200 elever. Den nye fløyen skal ha fem klasserom.

— Det vil ikke hjelpe, dermed må brakken stå. Når de først skal ta det store løftet, hadde det vært bedre om vi hadde fått et helt nytt bygg som er stort nok.

Krever svar

Leder for oppvekstkomiteen, Pål Hafstad Thorsen (Ap), har tatt opp situasjonen ved Alvøen i et spørsmål til skolebyråden.

«Man undres på om brakkene er tenkt som en permanent løsning. FAU melder om at brakkene er plassert på sårt tiltrengt areal på skoleplassene og at brakkene står på det som er regnet for å være midlertidig fundamentering», skriver han, og krever svar på hva som er planene for Alvøen skole.

Kasteball

— Det hersker hele tiden en usikkerhet omkring hva som skal skje med diverse skoler i Bergen. Alvøen skole er et klassisk tilfelle. Skolen har vært kasteball siden skolebruksplanen i 2006, og har hatt midlertidige brakker stående midt på skoleplassen i flere år. De har tatt viktig uteareal, og er heller ikke i veldig god stand, sier Thorsen til bt.no.

Han mener fløyen som er stengt ned, skulle vært revet for flere år siden, og at nytt bygg skulle vært på plass.

— Vi har fått et svar som er «Goddag mann økseskaft». Byråden unnlater å svare på spørsmålet, og det skinner gjennom at ingen ting vil skje før man rullerer skolebruksplanen. Det er vi lite fornøyd med, det er ikke det de har varslet, sier Ap-politikeren.

«Vil vurderes avhendes»

I sitt svar skriver skolebyråd Harald Victor Hove (H) følgende:

«Når det gjelder paviljongen, fremgår det av vedtatte skolebruksplan at denne vil vurderes avhendes og erstattes med et nybygg i forbindelse med rullering av skolebruksplanen.»

Til bt.no sier skolebyråden at brakkene blir stående i hvert fall til 2016.

— De vil bli stående frem til vi gjør en vurdering i skolebruksplanen i 2016. vi vil da vurdere om det er behov for byggetrinn 2 på Alvøen skole, sier Hove.

Tror på synkende elevtall

Planen er at den gjenoppbygde østfløyen skal stå klar i 2014/2015.

Hove viser til at synkende elevtall gjør at arealbehovet ved Alvøen må utredes nærmere.

FAU-lederen har ingen tro på at elevtallet vil synke, han tror tvert i mot at det vil stige på grunn av nye byggeprosjekter i området.

— Østfløyen blir fundamentert slik at vi kan bygge eventuelle tilleggsarealer hvis det er behov for å utvide, sier Hove.

Begrenset levetid

Han mener det er uklokt å bygge stort nok til å erstatte paviljongen i dag.

— Det vil være bortkastede penger, siden vi ikke vet om det er behov.

Skolebyråden understreker at paviljongen har begrenset levetid.

— Den er ikke ment å stå i 10-15 år, og må holdes vedlike. Vi må ha et ekstra nøye blikk på paviljongene så de greier å stå perioden ut. Tilbakemeldingen er at de fungerer godt for undervisning i dag.

- Kan ikke reservere oss mot press

- Ville det ikke vært riktig å bygge stort nok når dere først skal bygge nytt?

— Hvis ikke det stod en lang liste med skoler med mer prekære behov og hvis vi hadde visst at vi trengte arealet permanent, kunne det vært fornuftig. Vi bruker paviljonger, og det har vi gjort i mange år ettersom det er store variasjoner i elevtallet. De blir satt inn som midlertidige tiltak for å frigjøre blant annet spesialrom på disse skolene.

Hove sier det ikke er til å unngå at det i perioder vil bli press på uteareal på skolene i perioder med høyt elevtall.

— Vi kan ikke reservere oss mot press, det er umulig å planlegge på den måten. Det ville ikke vært rettferdig overfor andre skoler som har behov.