Kravet kommer etter bombealarmen på Mongstad som tirsdag førte til riksvarsel. I påvente av at bombegruppen skulle ankomme Vestlandet fra Oslo, var viktige installasjoner stengt i timevis. Slik forløp utviklingen seg tirsdag, etter at ansatte ved Norsk Gjenvinning fant en mistenkelig pakke inne i en avfallshall:

12.00: Det slås riksalarm. Årsaken er det mistenkelige funnet, samt bombetrusler mot Flesland og Universitet i Tromsø.

17.00 : Bombegruppen ankommer med fly fra Oslo. Dette er den nasjonale ressursen når det gjelder håndtering av bombesituasjoner.

18.00: Personell fra politiet og forsvaret har gjennomsøkt pakken, som var tom. Den seks timer lange bombealarmen blåses av.

Altfor lang tid

Byrådslederen i Bergen er ikke nådig i sin vurdering av tidsbruken.

— Jeg synes dette er meningsløst. Det kan ikke være slik at viktige deler av landet skal stå lammet i påvente av en bombegruppe fra Oslo, sier Ragnhild Stolt-Nielsen .

For halvannen måned siden oppsto det en lignende situasjon. Først to timer etter at politiet fikk melding om tre forlatte kofferter i et busskur like ved Haakonsvern, ble politiets bombegruppe i Oslo tilkalt.

— Vi trengte det spesialutstyret som bombegruppen i Oslo disponerer, sa seksjonsleder for Bergen Vest politistasjon, Roger Lefdal.

Tvinner tomler

Stolt-Nielsen sier det må finnes andre måter å løse beredskapen på.

— Vi må se politi og forsvar i en sterkere sammenheng i slike situasjoner, og så må vi vurdere om det skal være flere bombegrupper rundt i landet. I situasjoner som dette sitter vi og tvinner tommeltotter i påvente av at det skal komme folk fra Oslo. Vi har flere viktige installasjoner på Vestlandet, og det er kostbart at disse skal stenges ned over lengre tid, sier hun, og legger til:

- Landet er større enn Oslo.

Lokaliseringen av en slik bombegruppe mener hun gir seg selv.

— Det ville vært naturlig å ha en slik bombegruppe her i Bergen. Her er det nærhet til viktige installasjoner, og vi har også et av landets største forsvarsanlegg her.

Hun påpeker at Marinejegerkommandoen har fått nasjonalt beredskapsansvar i august, noe som ga dem en ekstrabevilgning i statsbudsjettet. Byrådet i Bergen kjempet hardt fort at Marinejegerkommandoen (MJK) skulle forbli i Bergen. Å gi MJK et slikt bombeansvar mener hun ikke vil kreve mye ressurser.

Vil ha møte

Byrådslederen vil invitere justisminister Anders Anundsen (Frp) til et møte i Bergen hvor temaet er den samlede beredskapssituasjonen på Vestlandet.

Justisministeren er for tiden på reise i USA, og hadde ikke anledning til å kommentere responstiden til bombegruppen i går.

Hans statssekretær, Hans J. Røsjorde, svarer følgende på spørsmålet om dette er akseptabel tidsbruk.

— Vi vil på vanlig måte få inn informasjon og få rapportering om en slik hendelse og se på dette, også på tidsbruken.

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland politidistrikt mener det i utgangspunktet er nok med én nasjonal bombegruppe.

— Vi i vår region kan ellers dra veksler på Forsvaret ved Haakonsvern.

Reagerte fort

Stabssjef i politiet, Gustav Landro, forteller at bombegruppen ble tilkalt med en gang de hørte om den mystiske pakken. Samtidig ble Sjøforsvarets minedykkere på Håkonsvern varslet. Også de har kapasitet til å undersøke en mulig bombe.

— Men det er bombegruppen som er politiets beredskapsressurs i slike anledninger, sier han.

I motsetning til minedykkerne ved Haakonsvern, er bombegruppen i konstant beredskap. Det betyr at de i mange tilfeller kan komme raskere til et sted enn minedykkerne, selv om de befinner seg i en annen landsdel.

Landro sier bombegruppen kom på Flesland halv fire, og var fremme ved Norsk gjenvinning litt før fem. Ved sekstiden, altså seks timer etter at alarmen gikk, ble pakken erklært ufarlig.

- Er det grei responstid?

— En bombe kan gå av når som helst. Den viktigste jobben er å få evakuert området slik at ingen risikerer å komme til skade. Så får bombegruppen undersøke gjenstanden så fort de kan.