Arbeiderpartiet i Bergen reagerer på vedtaket og ber fylkesutvalget snu.

— Hvis vi mener noe med at utdanning er viktig for å få innpass på arbeidsmarkedet, kan vi ikke skyve grupper utenfor på denne måten, sier Ruth Grung, leder i Arbeiderpartiet i Bergen.

Kritikken hennes retter seg også mot Aps fylkespolitikere, som var med på det enstemmige vedtaket forrige uke.

To reformer - et gap

Formelt handler dette om hvordan Hordaland fylkeskommune skal håndtere den såkalte kompetansereformen. Den trådte i kraft fra 1. januar i år og sier at alle voksne født før 1978 har rett på videregående opplæring.

Alle som er født etter 1978 skal etter boken ha fått videregående opplæring gjennom reform 94. Den gir 16-åringer rett til tre års videregående opplæring - en rett som må tas ut i løpet av fem år.

Problemet er at om lag 10 prosent av årskullet detter av lasset i løpet av videregående. Mange klarer ikke fullføre skolegangen før fem år er gått.

Ifølge fylkespolitikerne har de dermed tapt sin rett og må betale for seg dersom de ønsker å fullføre opplæringen.

Mellom alle stoler

Det blir unge voksne som detter mellom alle stoler - for gamle for reform 94, og for unge til Kompetansereformen.

I år rammer nyordningen unge voksne mellom 20 og 25 år. Men for hvert år øker denne gruppen med en årsklasse.

Dersom vedtaket blir stående, vil Hordaland om noen år kreve betaling av alle voksne som vender tilbake til skoleverket for å fullføre videregående opplæring.

I dag får denne «midt-i-mellom»-gruppen gratis undervisning innenfor den ordinære voksenopplæringen. Ifølge Hallgeir Utne Hatlevik ved voksenopplæringen på Bergen Katedralskole er hver fjerde elev der mellom 20 og 25 år gamle.

— Vi har stor pågang fra voksne som ønsker å få vurdert sin realkompetanse. Også mange som nå rammes av vedtaket. Disse reagerer sterkt på at de må betale for opplæring som tidligere var gratis, sier Hallgeir Utne Hatlevik til Bergens Tidende.

Ikke råd

Turid Visnes, gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, var med på vedtaket i fylkesutvalget. Hun forsikrer at Aps fylkestingsgruppe ikke har glemt elevene som faller mellom reformene.

— Problemet er pengemangel. Fylkesutvalget har samtidig vedtatt å fylle opp klassene til siste plass. Derfor finnes det ikke lenger gratisplasser å tilby, sier Visnes og legger til:

— Det er tragisk at vi ikke har annet å tilby, men sånn er det.

Visnes forsikrer at Ap vil ta opp igjen saken i budsjettsammenheng og der sørge for å tilføre voksenopplæringen mer penger.

Uaktuelt i Oslo

I Oslo er det ikke aktuelt å ta betaling av denne gruppen, opplyser direktør Astrid Søgnen ved skoleetaten i hovedstaden.

— Her i byen er denne gruppen stor, fordi vi har både de minoritetsspråklige og alle som har ramlet av lasset. Men det har aldri vært på tale å ta betalt, sier hun.

Hva Hordaland fylkeskommune vil kreve er høyst uvisst. Utne Hatlevik antyder priser fra 2100 til 6100 pr. fag. Det betyr at full pakke i allmennfag kommer på ca. 20.000 kroner.

I tillegg må elevene betale for å få vurdert sin realkompetanse. Dette koster mellom 500-2000 pr. fag.