— Vi hilser i og for seg forslaget fra Filip Rygg velkomment, men vi mener det vil være bedre å gjenopprette ombudet for barn og unge, sier Ove Sverre Bjørdal, gruppeleder for Sp i bystyret.

Bjørdal viser til at Bergen, etter initiativ fra Sp, hadde et ombud for barn og unge i perioden april 2000 til ut 2002 da det ble nedlagt av byrådet, hvor for øvrig Sp selv satt.

— Nedleggelsen var like vel et feilgrep, sier Bjørdal.

Han mener det «nye» barne- og ungdomsombudet bør ha særskilt ansvar for mobbesaker i skolen og viser til at statistikken fra byombudet som nå har dette ansvaret, viser at antall mobbesaker som er meldt inn er lavere enn det ene hele året ombudet for barn og unge fungerte.

— Historikken taler for seg. Antall saker er blitt vesentlig mindre etter at dette ble overført til byombudet, sier Bjørdal.

Han tror terskelen er høyere for å gå til byombudet enn et eget ombud for barn og unge.

— Hovedpoenget er at det er bedre enn et mobbeombud. Det kan være stigmatiserende og mange vegrer seg for å fremstå som mobbeofre. Da blir gjerne terskelen for å ta kontakt høyere, sier Bjørdal.