— Jeg hørte på radioen før klokken åtte at en bil sperret det ene kjørefeltet like etter bompengebodene på vei inn til sentrum fra Åsane. Da jeg kom forbi stedet en halvtime senere sto bilen der fremdeles, sier Per Axelsen.

Han kan ikke forstå at politi og veivesenet ikke har bedre rutiner for å fjerne biler som får problemer på de største innfartsårene i rushtrafikken.

— Vi har gode veier til og fra Åsane, men når noe uforutsett skjer virker det som om de som burde rydde opp, blir handlingslammet. Jeg mener politiet burde eskortere en redningsbil frem til den havarerte bilen for å løse opp korken, sier han.

50 minutter etter NRK

I går fikk politiet melding om punkteringen klokken 08.25, omtrent tjuefem minutter etter at Axelsen hørte om det på NRK sin lokalsending. Etterpå tok det nye tjuefem minutter før bilen var fraktet vekk med redningsbil.

Vegtrafikksentralen på Vestlandet ønsker ikke å ta ansvar for beredskapen Axelsen etterlyser.

— Vårt ansvar er å melde fra om kø. Det er i så fall politiet sitt ansvar å rekvirere en redningsbil, sier seksjonsleder Terje Totland ved Trafikksentralen region Vest.

Leder for trafikkavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon, Arvid Ask, sparker ballen tilbake.

— Når noe slikt skjer på motorveien må vi støtte oss til Falck eller Viking. Det er jo Vegtrafikksentralen som har meldingstjeneste. Vi har ingen redningsberedskap. Vår førsteprioritet er å sørge for trafikksikkerheten, sier Ask.

Men han er innstilt på å hjelpe til når bilhavari går på trafikksikkerheten løs.

— Vi kan rekvirere en redningsbil, slik vi gjorde i dette tilfellet. Men da må vi få beskjed om det. Vi gjør dette for å yte en service, sier Ask.

Ukentlig trafikkork

Daglig leder Espen Solberg for redningsavdelingen i Falck Bergen forteller at noen steder får bilhavari større konsekvenser enn andre steder, spesielt på nordre innfartsåre ved bompengene.

— Vi prøver å dra bilene vekk så fort som mulig. I tunnelene har vi plikt til å få biler ut innen 20 minutter. Har vi ikke kapasitet, må vi kontakte en av våre konkurrenter, sier Solberg.

Han sitter med et inntrykk av at redningsbilene hans henter biler på nordre innfartsåre minst en gang i uken.

— Det er klart at når en bil blir stående i 15 minutter, blir det kø. Og vi havner i samme køen, sier han.

- BLIR HANDLINGSLAMMET: - Vi har gode veier til og fra Åsane, men når noe uforutsett skjer virker det som om de som burde rydde opp, blir handlingslammet, sier bilist Per Axelsen.
Ørjan Deisz