Warloe peker på at beslutningen om å legge beredskapsavdelingen til Horten ble tatt på 1970-tallet, altså før olje— og gassvirksomheten i Nordsjøen startet opp.

Les hele brevet her!

— Den virksomheten medførte en omfattende økning trafikken til oljeterminalen på Mongstad, noe som gjør behovet for oljevernberedskap her vest ekstra stort, skriver Warloe i en pressemelding.

Warloe ber også regjeringen å vurdere på ny hvorvidt oljevernberedskapen er tilfredsstillende organisert med kun et mellomdepot på Fedje.

To Fedje-forslag

Frps Arne Sortevik fremmet tirsdag to private lovforslag –såkalte dok. 8-forslag - i Stortinget som begge angår Fedje.

Det ene forslaget går ut på å få saken om vraket av den tyske ubåten U 864 inn for Stortinget. Frp ønsker flere forslag på bordet enn anbefalingen Kystverket har gjort om å dekke til vraket. Sortevik viser til at eksperter har sådd tvil om innkapsling av vraket er den beste metoden for å unngå kvikksølvutslipp fra vraket.

Det andre forslaget går ut på å gjenopprette hoveddepotet for oljevernberedskap på Fedje.

– Fedje er midt inne i en miljøkatastrofe. For å hindre nye katastrofer i dette utsatte området, er dette to viktige forslag, skriver han i en pressemelding.

BJØRN ERIK LARSEN