— Vi kan gjerne lage en lærebok i matematikk selv, sier elevene Kenye Foss Parson, Marius Børsheim, Preben Eidfjoell Østevold, Anbjørg Knutsson, Silje Bratland, Anders Knutsson Koren, Kristian Myrtvedt og Kenneth Hartvig i klasse 9D ved Rothaugen skole til Bergens Tidende.

De synes dagens lærebøker i matematikk er kjedelige. De ber om mer diskusjon i matematikk. Flere lærere kan gå sammen om å lage bedre lærebøker, mener de.

Elevene i klasse 9D er gode i matematikk. 75 poeng fikk de i den siste av de to konkurransene i KappAbel. 10. til 13. april reiser fire av elevene i klassen til nordisk matematikk-finale i Arendal. Bare i Norge har 626 klasser fra 335 skoler konkurrert. Klasse 9D ved Rothaugen skole skåret høyt fordi de samarbeidet godt om oppgavene. Dessuten har klassen noen lyse hoder.

Elevene mener det er viktig at matematikken gjøres jordnær. Da opplever de mer nytten av det de driver med. Ikke alle skal bli arkitekter og forholde seg til vinkler av ulike slag. Noen strever med geometri, andre synes nettopp det er gøy.

Lærer Gro Wilhelmsen har satset på prosjektarbeid elevene opplever angår dem. Siste prosjekt var at elevene skulle forestille seg at de var 50 år og hadde familie med barn, hus og bil. Det var utfordrende. Elevene fikk litt begrep om hva strøm, forsikringer, bilhold og matvarer koster og hva som kreves av lønn for å ha penger nok. Det synes elevene gav mersmak, men de vil ikke ha for mange prosjektoppgaver.

FORBEDRINGER: Elevene Preben Eidjfell Østevold (til venstre), Kenya Foss Parson og Marius Børsheim mener matematikken må bli mer jordnær.
FOTO: TOR KRISTIANSEN